Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Lyžařský výcvikový kurz 2017

Hodnocení lyžařského výcvikového kurzu

Výsledková listina závodu ve slalomu

Zimní projektové aktivity

Winter project activities

 
 

Výsledky ze soutěží a olympiád

Seznamte se s novými výsledky soutěží nebo olympiád.

Fond Sidus

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z. ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Částka ve výši 1446, 00 Kč  byla získána prodejem dárkových předmětů a odeslána na Fond Sidus. Škola obdržela certifikát dárce a potvrzení o účasti.

Základní škola
Velký Ořechov 124,Velký Ořechov, 763 07

vydaný dne 4.1.17

Potrzení do výroční zprávy

Certifikát dárce

Adventní setkání na naší škole

Advent 2016