Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Zájezd do předvánoční Vídně

Informace k organizaci zájezdu naleznete zde.

   

Škola pro demokracii

Naše škola i v letošním školním roce získala osvědčení Škola pro demokracii.

Milá návštěva ze švédské partnerské školy

  Ve dnech 15.9. - 20.9.2019 hostila naše škola skupinu 11 žáků a 2 učitelek ze švédské partnerské školy Ronneshytta v rámci udržitelnosti projektu We move (in) Europe z programu Erasmus+.

 Jednalo se o skupinu žáků, kteří v minulém roce navázali pravidelnou emailovou korespondenci se žáky 6. roč. v rámci výuky anglického jazyka a informatiky. Reálné setkání s dopisovacími kamarády, výuka i odpolední doprovodný program bezesporu napomohly k rozvoji jazykových dovedností  žáků i učitelů, k vzájemnému poznání jednotlivých zemí, zvyklostí a kulturních odlišností. Jako přidanou hodnotu vnímáme prohloubení a upevnění přátelství mezi žáky i mezi učitelkami navzájem.

 Společná výuka byla zaměřena převážně na rozvoj komunikativních dovedností v anglickém jazyce formou her, kvízů, simulovaných situací z běžného života, na poznání jednotlivých zemí s využitím geografických pojmů, map.  K výuce byla využita i chemická učebna pro badatelsky orientované činnosti.

 Tvořivé výtvarné aktivity, práce v týmech, sportovní a volnočasové aktivity vedly k reálné a přirozené komunikaci mezi žáky.

Doprovodné odpolední aktivity byly zaměřeny především na prezentaci blízkého okolí školy a regionu (obec Velký Ořechov, Kelníky, ZOO Lešná, hrad Buchlov, Kovozoo Staré Město, Luhačovice).

Škola při této příležitosti navázala spolupráci i s významnými firmami v regionu, zvláště s firmou Trelleborg se švédskými majiteli. Dále nás podpořili firmy Continental Barum s.r.o., MK Fruit s.r.o. a další.

Návštěva švédské skupiny byla velkým přínosem a obohacením nejen pro žáky školy a pedagogy, ale i pro další zúčastněné osoby, se kterými škola navázala nebo prohloubila dosavadní spolupráci.

Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci tohoto projektového týdne. Zvláštní poděkování pak vám, rodičům, za přípravu občerstvení, pěkné dárky a za účast na závěrečné akci v tělocvičně.

 

 

Vzhůru kotvy, vyplouváme ...

V pondělí 2. 9. 2019 jsme společně se všemi žáky, paní učitelkami a asistentkami, správními zaměstnanci, rodiči a hosty zahájili nový školní rok 2019/2020. Přítomen byl i pan farář a pan starosta, který naše prvňáčky "ošerpoval " a tím pasoval na žáky naší základní školy. Do 1.třídy nastoupilo celkem 16 žáků.

Zahájení i výzdoba tříd se nesla v námořnickém duchu, a tak přeji všem pohodovou plavbu celým školním rokem. Věřím, že vzájemnou důvěrou a spoluprací doplujeme ke zvládnutí všech stanovených cílů a pěkným výsledkům školy.

  

Na žáky 1. - 4. ročníku čekalo velké překvapení. V průběhu hlavních prázdnin prošlo totiž přízemí budovy 1. stupně, zámečku, rozsáhlou rekonstrukcí. Byl zvětšen prostor na žákovské šatny a vyrobeny nové šatní skříňky pro každého žáka. Současně byla vybudována nová sborovna pro paní učitelky, kabinet na pomůcky a provedena výmalba celého přízemí.

 

Celková rekonstrukce nesmírně přispěla ke zlepšení školního prostředí a zkvalitnění podmínek pro vzdělávání žáků i práci pedagogů.

Touto cestou bych chtěla jménem vedení školy, žáků i pedagogů poděkovat panu starostovi a obecnímu zastupitelstvu za finanční prostředky a za odpovědnou práci všem firmám, které se na rekonstrukci podílely.

 

Společně pomáháme

Velmi nás potěšilo, když žákyně 6. třídy - J. Mahďáková, Z. Mastešová a B. Žváčková přišly s návrhem, abychom se zapojili do akce nazvané "Společně pomáháme". Tato akce proběhla v rámci filmového festivalu v nákupním centru Zlaté jablko ve Zlíně dne 28. 5. 2019. Lidé si mohli za dobrovolný příspěvek koupit dobroty, které děvčata upekla. Příspěvek bude předán Dětskému fondu OSN UNICEFU.