Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Vzhůru kotvy, vyplouváme ...

V pondělí 2. 9. 2019 jsme společně se všemi žáky, paní učitelkami a asistentkami, správními zaměstnanci, rodiči a hosty zahájili nový školní rok 2019/2020. Přítomen byl i pan farář a pan starosta, který naše prvňáčky "ošerpoval " a tím pasoval na žáky naší základní školy. Do 1.třídy nastoupilo celkem 16 žáků.

Zahájení i výzdoba tříd se nesla v námořnickém duchu, a tak přeji všem pohodovou plavbu celým školním rokem. Věřím, že vzájemnou důvěrou a spoluprací doplujeme ke zvládnutí všech stanovených cílů a pěkným výsledkům školy.

  

Na žáky 1. - 4. ročníku čekalo velké překvapení. V průběhu hlavních prázdnin prošlo totiž přízemí budovy 1. stupně, zámečku, rozsáhlou rekonstrukcí. Byl zvětšen prostor na žákovské šatny a vyrobeny nové šatní skříňky pro každého žáka. Současně byla vybudována nová sborovna pro paní učitelky, kabinet na pomůcky a provedena výmalba celého přízemí.

 

Celková rekonstrukce nesmírně přispěla ke zlepšení školního prostředí a zkvalitnění podmínek pro vzdělávání žáků i práci pedagogů.

Touto cestou bych chtěla jménem vedení školy, žáků i pedagogů poděkovat panu starostovi a obecnímu zastupitelstvu za finanční prostředky a za odpovědnou práci všem firmám, které se na rekonstrukci podílely.

 

Provoz školní družiny

 Od 3. 9. 2019 bude provoz školní družiny prodloužen do 16:05 hod.

Informace pro strávníky Školní jídelny při MŠ Velký Ořechov

Od 1. září 2019 dochází k zásadní změně systému objednávání, výdeje a plateb za obědy. Přecházíme na čipový systém, který umožňuje prostřednictvím osobního účtu strávníka objednávání a odhlašování oběda, sledování finančního kreditu na čipu a výdeje oběda po přečtení čipu čtečkou u výdeje v jídelně. Bez čipu nemůže být oběd vydán. Proto prosíme, aby si zájemci o stravování zakoupili za cenu 150,- Kč v kanceláři školní jídelny čip, na který jim bude načten zaplacený kredit / buď hotově nebo inkasem/. Čip bude strávník používat po celou dobu školní docházky. Pokud Vám zbyly stravenky z minulého školního roku, přineste si je s sebou, budou zpětně odkoupeny. Zároveň prosíme o vrácení přihlášky ke stravování, pokud jste tak dosud neučinili. Všichni žáci je obdrželi tento formulář v červnu s možností volby platby za stravné. Při zahájení školního roku v pondělí 2. září 2019 obdrží žáci přesný manuál k používání nového stravovacího systému. Případné další dotazy Vám budou zodpovězeny při nákupu čipu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Ředitelství Mateřské školy Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace

Společně pomáháme

Velmi nás potěšilo, když žákyně 6. třídy - J. Mahďáková, Z. Mastešová a B. Žváčková přišly s návrhem, abychom se zapojili do akce nazvané "Společně pomáháme". Tato akce proběhla v rámci filmového festivalu v nákupním centru Zlaté jablko ve Zlíně dne 28. 5. 2019. Lidé si mohli za dobrovolný příspěvek koupit dobroty, které děvčata upekla. Příspěvek bude předán Dětskému fondu OSN UNICEFU. 

   

 

Poznávací zájezd Londýn

Podrobnější informace o zájezdu do Londýna se dočtete zde.