Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Vzhůru kotvy, vyplouváme ...

V pondělí 2. 9. 2019 jsme společně se všemi žáky, paní učitelkami a asistentkami, správními zaměstnanci, rodiči a hosty zahájili nový školní rok 2019/2020. Přítomen byl i pan farář a pan starosta, který naše prvňáčky "ošerpoval " a tím pasoval na žáky naší základní školy. Do 1.třídy nastoupilo celkem 16 žáků.

Zahájení i výzdoba tříd se nesla v námořnickém duchu, a tak přeji všem pohodovou plavbu celým školním rokem. Věřím, že vzájemnou důvěrou a spoluprací doplujeme ke zvládnutí všech stanovených cílů a pěkným výsledkům školy.

  

Na žáky 1. - 4. ročníku čekalo velké překvapení. V průběhu hlavních prázdnin prošlo totiž přízemí budovy 1. stupně, zámečku, rozsáhlou rekonstrukcí. Byl zvětšen prostor na žákovské šatny a vyrobeny nové šatní skříňky pro každého žáka. Současně byla vybudována nová sborovna pro paní učitelky, kabinet na pomůcky a provedena výmalba celého přízemí.

 

Celková rekonstrukce nesmírně přispěla ke zlepšení školního prostředí a zkvalitnění podmínek pro vzdělávání žáků i práci pedagogů.

Touto cestou bych chtěla jménem vedení školy, žáků i pedagogů poděkovat panu starostovi a obecnímu zastupitelstvu za finanční prostředky a za odpovědnou práci všem firmám, které se na rekonstrukci podílely.

 

Společně pomáháme

Velmi nás potěšilo, když žákyně 6. třídy - J. Mahďáková, Z. Mastešová a B. Žváčková přišly s návrhem, abychom se zapojili do akce nazvané "Společně pomáháme". Tato akce proběhla v rámci filmového festivalu v nákupním centru Zlaté jablko ve Zlíně dne 28. 5. 2019. Lidé si mohli za dobrovolný příspěvek koupit dobroty, které děvčata upekla. Příspěvek bude předán Dětskému fondu OSN UNICEFU. 

   

 

Poznávací zájezd Londýn

Podrobnější informace o zájezdu do Londýna se dočtete zde.

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 naleznete zde.

Potěšte se v rádiu programem Moravské děti

V úterý 9.4. navštívila naši školu redaktorka „Českého rozhlasu Zlín“, aby s námi natočila rozhovor a 5 písniček do programu „Moravské děti“.

Děti bezprostředně  reagovaly na její otázky týkající se přípravy na Velikonoce. Kromě zpívání se pochlubily i doprovodem na nástroje nebo velmi oblíbeným tanečkem Drůbeží závody, který oslovil i samotnou paní redaktorku a bude zveřejněn na webových stránkách Českého rozhlasu.Na vysílání v rádiu se můžeme těšit v týdnu od 15.4. do 19.4. vždy v 6:50 a repríza 13:50 (Český rozhlas Zlín – FM 107,3).Děkujeme všem zpěváčkům za hezkou reprezentaci naší školy.