Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Studijní návštěva v Německu

V týdnu od 7. 12. - 12. 12. 2014 se zúčastnily paní učitelky J. Lišková a M. Gregorová studijní návštěvy v německé partnerské škole Europaschule Marlishausen v rámci našeho mezinárodního projektu Comenius, kde současně probíhal jejich Comenius Week - Týden Comenius. Více informací v následujícím dokumentu:

Hodnocení akce

R-Ego 2014/2015

Naše škola se řadí k patnácti školám Zlínského kraje, které úzce spolupracují s Poradenským centrem R – Ego Slavičín. Využíváme nabídek programů, které realizujeme formou besed a setkání přímo na naší škole a nebo v prostředí Poradenského centra ve Slavičíně.

R – Ego Slavičín je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které realizuje specifické programy primární prevence pro základní školy, speciální školy a víceletá gymnázia.

Organizace je držitelem pověření pro výkon sociálně-právní ochrany dětí a mimo jiné pořádá přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu a zaměřuje se také na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.

Posláním programů specifické primární prevence je předcházet vzniku, popřípadě rozvoji rizikového chování, zvýšit informovanost v této oblasti  a usilovat o zdravý a bezpečný způsob života dětí  a dospívající mládeže.

Cílem realizace programů specifické primární prevence je vést děti k tomu, aby si samy odpovídaly na nejrůznější otázky týkající se sociální adaptace a komunikace. Prevencí ovlivňujeme postoje dětí tak, aby se vyhnuly násilnému a nesociálnímu chování, manipulaci a jinému rizikovému chování (šikanování, agresi, kyberšikaně, závislostnímu chování, apod.). Těžištěm práce je nejen přímé zabývání se problémovými skutečnostmi, ale také posilování zdravého sebevědomí a zodpovědnosti, upevňování a posilování pozitivních hodnot a postojů, kvalitní a rozvíjející se komunikace a tolerance.

 

O výukových preventivních programech pro naše žáky se dočtete níže:

R- Ego 2014/2015 hodnocení

Co nás čeká v roce 2015?

 

Vážení rodiče,

věřím, že po krásně prožitých vánočních svátcích jste šťastně vykročili do nového roku 2015.

Přeji Vám, abyste ho prožili v radosti ze svých dětí, ve zdraví a celkové spokojenosti. Také se těším na další spolupráci s Vámi. Vážím si Vaší pomoci, ochoty a spolupráce. Zvláště při našich akcích v rámci projektu Comenius jste prokázali, jak jste velkou oporou.

V průběhu ledna se soustředíme na pilnou práci před pololetním vysvědčením.

Nástup do školy 5. ledna nám zkomplikovala havárka plynového kotle na 1. stupni, který definitivně vypověděl službu. Provedli jsme reorganizaci výukových prostor s tím, že žáci 1. stupně se přesunuli do odborných učeben na 2. stupni a kmenové 9. třídy.  Školní  družina  probíhá v hudebně  2. stupně. V rámci spolupráce se zřizovatelem se rychle podařilo zajistit firmu, která provede výměnu začátkem týdne a koncem týdne by měla být výuka zahájena v učebnách na 1. stupni.

6. ledna na Tři krále jsme si zpříjemnili den společným setkáním všech žáků a učitelů na chodbě 2. stupně, kde proběhlo krásné Tříkrálové setkání za přítomnosti Tří králů. Paní učitelka Gregorová ve spolupráci s paní učitelkou Blahovou a Šturmovou připravily žáky na hudební a recitační vystoupení. Krásný zpěv se rozléhal po celé škole. Adrianka Sedláčková potěšila svou hrou a písní Zimní království na kytaru, Martin Gregor hrou na tenor. Celý program byl provázen čtením o poslání Tří králů. (Fotografie naleznete zde Tři králové)

Číst dál: Co nás čeká v roce 2015?

Dětský architekt regionu

Comenius Week