Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Adventní Krakov

O zájezdu do Krakova si můžete více přečíst v záložce Aktivity školy - Krakov 2018

Záložka do knihy spojuje školy

Tělocvična ožila předvánočním jarmarkem

Ve školní tělocvičně proběhl v neděli 25. 11. 2018 tradiční předvánoční jarmark, na kterém se předvedli i naši žáci. K vidění bylo taneční vystoupení děvčat z 1.stupně, pásmo písniček a tanečků v podání žáků 3. ročníku a vystoupení děvčat navštěvující kroužek roztleskávaček. V tělocvičně byly vystaveny i práce žáků z výtvarné výchovy, praktických činností, práce žáků školní družiny, kroužku šikovných ručiček i ZUŠ Morava.

  

  

 

Dobrý skutek za starý mobilní telefon!

I touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří ve škole odevzdali vysloužilé a nefunkční mobilní telefony. Ty jsme předali a pomohli tak Domovu pro seniory v Luhačovicích zakoupit invalidní vozík. Děkujeme.

 

 

Šablony II

Zahájili jsme realizaci projektu Podpora rozvoje žáků a pedagogů z OP VVV (šablony II) - bližší informace v záložce Projekty.