Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Petra Blizňáková

Motto:

"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit musíš ty sám."

                                                                                                   Neznámý autor

Konzultační hodiny:
pro žáky:           úterý     13:30 - 14:15   
pro rodiče:          pondělí    14:15 - 15:00
pro učitele:         pátek     13:30 - 14:15

Možnost individuální konzultace v jiném čase po telefonické dohodě.

Kariérové poradenství

 

Informace o přijímacím řízení 2019/2020

Přihláška ke středoškolskému vzdělávání

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

 

Webové adresy k profesní orientaci

 

Výchovně vzdělávací oblast

Najděte odpovědi na své otázky... www.kudykam.eu

Kraje pro bezpečný internet www.kpbi.cz

Činnost výchovného poradce:

 • - podává žákům a jejich rodičům aktuální informace o přijímacím řízení, o středních odborných školách, středních odborných učilištích a učilištích a metodicky je vede při výběru vhodného povolání

 • - zajišťuje pro žáky besedy o volbě povolání s náborovými pracovníky, exkurze na střední školy, v této oblasti spolupracuje s IPS a Úřadem práce ve Zlíně

 • - poskytuje metodickou pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy

 • - eviduje výsledky přijímacích zkoušek

 • - sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství

 • - pečuje o integrované žáky a žáky se zdravotním znevýhodněním ve spolupráci s třídními učiteli

- pečuje o nadané žáky

 • - spolupracuje s rodiči žáků, projednává s nimi výchovně - vzdělávací potřeby jejich dětí, o výsledcích jednání informuje vedení školy, popř. třídní učitele a pedagogický sbor

 • - spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími, s pracovníky jiných škol a školských zařízení a institucemi

 • - spolupracuje s pedagogicko – psychologickými poradnami a středisky speciální péče při zajišťování vyšetření dětí

 • - spolupracuje s odbory sociální péče

 • - vzdělává se v oblasti výchovného poradenství a alternativních výchovných trendů

 • - zpracovává poradenské služby poskytované školou

 • - vytváří plán výchovného poradenství, vyhodnocuje jej a se závěry seznamuje vedení školy a pedagogický sbor

Zobrazení: 3556