Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Trestní odpovědnost

Cannot find fotogalerie/2017-11-16_trestni-odpovednost subfolder inside /data/web/virtuals/59814/virtual/www/images/fotogalerie/2017-11-16_trestni-odpovednost/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se v odborné učebně uskutečnila pro žáky osmého a devátého ročníku přednáška Policie ČR Zlínského kraje, kterou vedla tisková mluvčí a preventistka nprap. Monika Kozumplíková.

V úvodu žáci shlédli krátký film o stalkingu, natočený podle skutečné události. Měl žáky upozornit na to, jakým způsobem si mají chránit své osobní údaje na sociálních sítích. Velmi podrobně se věnovali přestupkům, kterých se dopouští mladiství. Lektorka jim vysvětlila, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí.

 

Dotkli se také tématu protiprávního jednání dospělých páchaných na dětech. Dále se věnovali problematice alkoholu, cigaret a drog. Mluvčí je upozornila na to, jakým způsobem jsou návykové látky zneužívány a jaké tresty jsou u mladistvých možné.

Mgr. Eliška Flekačová, Ing. Miriam Vandová