Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Poděkování a přání paní ředitelky Mgr. Jitky Liškové

Vážení rodiče, milí žáci,

            začíná nový školní rok 2018 / 2019. Přeji nám všem, aby právě začínající školní rok byl úspěšný, ve znamení vzájemné spolupráce, respektu a důvěry.

            Ve vedení školy i v pedagogickém kolektivu dochází k několika změnám. Přeji všem nově nastupujícím paní učitelkám a paní zástupkyni hodně pracovních úspěchů. Chtěla bych poděkovat paní ředitelce Elišce Flekačové za její dlouhodobou pedagogickou práci a řízení školy a doufám, že se mi podaří navázat na dosavadní úspěchy školy.

            Věřím, že získám pro své záměry všechny zainteresované, že koncepce školy pro další období bude naplněna a přinese škole mnoho dobrého pro její další rozvoj a bude mít za následek spokojenost vás, žáků i rodičů, zaměstnanců školy a zřizovatele.

            Během prázdnin prošla budova 2. stupně rozsáhlou rekonstrukcí. Bylo zcela zrenovováno sociální zařízení pro chlapce i dívky, vybudováno nové bezbariérové WC, nový bufet a chodba v přízemí upravena tak, aby vznikl bezbariérový přístup do všech učeben. Byly zahájeny i další stavební práce související s vybudováním nové interaktivní počítačové učebny z investičního projektu IROP. S ohledem na rozsáhlost rekonstrukce a technologické postupy nejsou však práce ještě u konce, ale jejich pokračování již zásadně nenaruší provoz školy. Poděkování patří panu starostovi Ing. Radku Chmelovi a všem firmám, které se doposud podílely na této rekonstrukci.

            Žáky čeká v průběhu školního roku řada akcí nad rámec běžné výuky, bude jim nabídnuta pestrá zájmová činnost a budou moci využívat kromě tělocvičny i obecní víceúčelové hřiště.

Milí žáci, kolegyně, správní zaměstnanci, rodiče,

vykročme do nového školního roku s radostí a optimismem..... hodně zdraví a úspěchů!

S přátelským pozdravem

                                                                                            Mgr. Jitka Lišková, ředitelka školy