Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Školská rada

Podle zákona č. 561/2004 se při základních školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Složení:

Za zákonné zástupce žáků:
Markéta Gajdušková
Za zřizovatele:
 Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.
Za pedagogické pracovníky:
 Mgr. Petra Blizňáková
 

Jednání ze školské rady ve školním roce 2015/2016

6. 10. 2015 Zápis ze školské rady

31. 8. 2015 Zápis ze školské rady

 

Jednání školské rady ve školním roce 2014/2015

14. 10. 2014 - projednání a schválení výroční zprávy za školní rok 2013/2014

- hodnocení 2. mezinárodního setkání partnerských škol v Polsku v rámci projektu Comenius

 

28. 8. 2014 - projednání a schválení školního řádu včetně pravidel pro hodnocení

- organizace školního roku, celoroční plán práce školy