Vstup neoprávněných osob

Vážení rodiče,
na základě doporučení k zajištění bezpečnosti dětí a žáků z MŠMT naše škola provedla vyhodnocení rizik souvisejících se vstupem neoprávněných osob do školních prostor a provedla veškerá opatření k ochraně žáků.
Vhodným způsobem byly žákům a zaměstnancům připomenuty principy bezpečného školního prostředí a jednání v krizové situaci.
Nyní prosím i Vás, rodiče, buďte obezřetní. Nepouštějte do budovy školy neoprávněné osoby (poštovní doručovatel, dealer, opravář ....). Každou takovou osobu odkažte na zvonek u hlavního vchodu a vyčkání otevření dveří dálkovým zvonkem.Na každé osobě vstupující do školy může být kterýmkoli  zaměstnancem školy vyžádán doklad o identifikaci.
Prosím, chrantě své děti!