Comenius

Cannot find fotogalerie/2014-05-25_Tabor_Comenius subfolder inside /data/web/virtuals/59814/virtual/www/images/fotogalerie/2014-05-25_Tabor_Comenius/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40
   

Mezinárodní projekt v rámci programu COMENIUS

Název:

WE WANT TO GIVE EUROPE A GREEN HEART -

HERE, THERE, EVERYWHERE

(Chceme dát Evropě "zelené srdce" - tady, tam, všude)

 

Projekt byl naší škole schválen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v Praze (NAEP) ve výši 20.000 EUR a jeho realizace probíhá od 1. 8. 2013 - 31. 7. 2015.

Projekt je zaměřen na rozvoj environmentální výchovy, podporu výuky cizích jazyků, poznání kulturních odlišností jednotlivých států a korespondence se žáky z jiných zemí.

Grant bude využit na studijní návštěvy žáků a učitelů v partnerských zemích a na náklady spojené s realizací jednotlivých výstupů a celkovým chodem projektu.

Mezi hlavní aktivity patří mezinárodní tábory všech zúčastněných zemí (první tábor pořádá ZŠ Velký Ořechov), dále projektové dny na environmentální výchovu - Čistící den, Den sklizně, prezentace úrovně environmentální výchovy, prezentace škol, kulturních odlišností (jak se slaví svátky, narozeniny), spolupráce s místními firmami.

Partnerské školy v rámci projektu Comenius naleznete v následujícím odkazu: Partnerské školy

Mezinárodní ocenění Star project

Hodnocení projektu Comenius

Hlavní internetovou stránku projektu Comenius naleznete zde: http://greenheart.altervista.org/

 

Výstupy z projektu

7. - 12. 12. Studijní návštěva v Německu

 

Hodnocení akce

 

21. - 26. 10. 2014   2. mezinárodní setkání v Polsku

 

Hodnocení akce

Prezentace Polsko

 

Den sklizně 2014

 

Den sklizne 2014

 

25. - 30. 5. 2014   1. mezinárodní setkání v Napajedlích

 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za celoroční spolupráci. Vážíme si Vašeho zájmu o školu. Obzvlášť děkuji za Vaši pomoc při přípravě, organizaci a realizaci projektu Comenius.

Díky Vašemu zájmu a pomoci jsme dosáhli vysoké úrovně 1. mezinárodního setkání dětí. Všechny země vyjádřily obdiv za úžasný pobyt u nás v České republice. Tím jsme reprezentovali úroveň nejen naší školy, ale i celé České republiky.

Výstupní zpráva

Výstupní zpráva z 1. mezinárodního táboru v projektu Comenius

 

Prezentace

Comenius International Camp - prezentace

 

 
Fotodokumentace

 

28. 4. - 2. 5. 2014   3. studijní návštěva v Portugalsku

 

Study_visit_Portugal

 

Let's Dance

 

V rámci projektu Comenius všechny partnerské země vytvořili hudební nebo taneční vystoupení.

 

 

6. - 11. 4. 2014 Studijní návštěva ve Švédsku

 

Study visit Sweden

 

Únor 2014 Happy birthday! Comenius

 

Happy birthday! Comenius

 

12. 1. - 16. 1. 2014   2. Studijní návštěva v Itálii

 

Ve dnech 12. 1. - 16. 1. 2014 se uskutečnila 2. studijní návštěva v rámci našeho projektu, tentokrát v Itálii ve městě Spello a zúčastnilo se jí 6 žáků 7. roč. - Martin Gregor, Adam Novák, Lukáš Pilčík, Daniela Kročilová, Klára Navrátilová, Karolína Krátká s paní učitelkami J. Liškovou a P. Blizňákovou.

Naši italští partneři připravili pro nás a žáky z Polska a Portugalska velmi bohatý program. Prohlédli jsme si školní budovy, navštívili jsme italskou výuku, vyučovali jsme o České republice, osobně jsme se seznámili s našimi dopisovacími kamarády, zhlédli jsme vystoupení italského školního orchestru a sboru, pracovali jsme v jednotlivých dílnách, zavítali jsme i do mateřské školky, navštívili jsme italské rodiny, prošli jsme se římským aquaductem, podnikli jsme výlety do města Foligno a Assisi.

Ve středu navečer proběhlo oficiální společenské setkání s pedagogickým sborem, panem starostou města Spello, zástupci pro školství a kulturu ve městě a rodiči. Hlavním bodem programu byla prezentace všech zúčastněných škol.

Krásnou tečkou na závěr byla čtvrteční návštěva Říma s prohlídkou nejznámějších pamětihodností od Vatikánu až po Coloseum.

Celý pobyt v Itálii vám přiblíží následující prezentace

2. studijní návštěva v italské partnerské škole ve městě Spello

 

Christmas school 2013

 

V následujících prezentacích máte možnost zhlédnout plnění prosincového projektového úkolu - vytvoření vánočních dekorací z přírodních nebo recyklovaných materiálů. Do tohoto úkolu se zapojili všichni žáci včetně školní družiny a vytvořili tak krásné výrobky z různých materiálů, kterými jsme mohli velmi pěkně vyzdobit školu v předvánočním období.

Decorations from natural materials

Christmas school

 

18. - 22. 11. 2013   Týden Comenius

 

Další společnou aktivitou všech zemí byl Týden Comenius, který probíhal na naší škole v týdnu od 18. - 22. listopadu 2013. Po celý týden byly do výuky vhodně zařazovány projektové aktivity.

Týden jsme zahájili jak jinak, než setkáním na nádvoří u stromu Comenius, kde si žáci 9. roč. připravili vysvětlení státních znaků našich partnerských zemí a zazpívali jsme společně projektovou hymnu.

V tomto týdnu podnikli žáci 1. a 4. roč. exkurzi do společnosti Kovosteel ve Starém Městě, která se zaměřuje na výkup kovového šrotu a následnou recyklaci. K vidění je zde i neobvyklá  kovo zoo.

Po celý týden jsme vyráběli z recyklovaných a přírodních materiálů. Výrobky můžete vidět v přiložené prezentaci a vytvořili jsme z nich i zajímavou výstavku v tělocvičně.

Na recyklování se zaměřili žáci i 4. a 6. roč., tentokrát po výtvarné stránce. Jejich úkolem bylo vytvoření plakátu s tímto tématem. Nejzdařilejší práce byly vystaveny a autoři plakátů odměněni diplomem a pěknými cenami.

 

Životní prostředí a jeho ochrana je jedním z klíčových zaměření projektu. Proto jsme do tohoto týdne zařadili i výukový program pro žáky 4. a 5. roč. o invazivních rostlinách.

Během týdne se žáci učili základní slovní zásobu a fráze v ostatních partnerských jazycích - čísla 1- 6, barvy, pozdravy, představování se. Co se zvládli naučit, předvedli pak běhemsetkání na ukončení celého týdne v pátek v tělocvičně. Jsme velmi rádi, že naše pozvání přijal i pan starosta a rodiče. Závěrečnou tečkou bylo vystoupení školního kvintetu, který zahrál projektovou hymnu.

Comenius Week

 

11. 10. 2013   Zasazení stromu Comenius

 

Strom Comenius 11. října 2013 se všichni žáci, vyučující, pan starosta, pan farář, rodiče a hosté sešli na nádvoří školy se společnému zasazení stromu Comenius. Každá země zapojená do projektu zasadila svůj strom. Po dohodě s rodiči jsme zvolili smrk i z důvodu, abychom jej mohli na Vánoce nazdobit svíčkami a u stromu se společně znovu scházet při různých akcích. Na úvod setkání jsme vyslechli hymnu Comenius, kterou složili partneři z Itálie. Zasazení smrku se zhostili chlapci z 9. ročníku. Ke stromu děvčata přidala vyrobený symbol celého projektu - zelené srdce, které obsahuje kromě názvu projektu, loga školy i slovo SMRK v jednotlivých partnerských jazycích. Tato slova jsme se i společně na nádvoří naučili. Při této příležitosti ke všem přítomným promluvil pan starosta, pan farář i zástupce rodičů. Popřáli nejenom, aby strom dobře rostl, ale aby se škole vydařila realizace celého projektu.

Comenius tree - presentation

 

Recyklování 2013

 

Jedním z úkolů projektu Comenius bylo vytvořit prezentaci odpovídající na 3 otázky společné pro všechny země:

1. Jak se třídí ve škole odpad?

2. Jakým způsobem se servíruje oběd ve školní jídelně?

3. Jaké jsou povinnosti žákovské služby?

Prezentace se následně odeslaly do Švédska ke společné kompletaci, abychom na základě zodpovězených otázek měli možnost vidět shody a rozdíly v jednotlivých zemích.

Přikládáme ukázku naší prezentace.

Recycling

 

7. 10. 2013   1. čistící den

 

1st Cleaning Day

 

4. 10. 2013   1. den sklizně

 

1st Harvest Day Czech_Republic

 

8. - 13. 9. 2013   1. studijní návštěva v Německu

 

1. studijní návštěva v německé partnerské škole Europaschule Marlishausen