S knihou na cestách

Naše škola realizuje od 1. 9. 2015 projekt "S knihou na cestách", který schválilo MŠMT v rámci výzvy č. 56 ve výši grantu 460 654,- Kč.

Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářství, podporu čtenářské gramotnosti a na podporu výuky cizích jazyků.

Pro žáky 4. a 7. ročníku budou vytvořeny a realizovány čtenářské dílny v hodinách čtení a literatury. Čtenářské dílny budou podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářské gramotnosti. Současně bude zakoupeno nejméně 100 kusů knih do školní knihovny.

20 žáků z 8. a 9. ročníku se zúčastní zahraničního jazykově- vzdělávacího pobytu v Londýně od 29.11. - 5. 12. 2015. Cílem je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o Velké Británii. Žáci budou absolvovat jazykovou výuku a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Ubytování v hostitelských rodinách v oblasti Wallington slibuje poznání britské domácnosti a další možnosti konverzace s rodilými mluvčími.

Hodnocení jazykově-vzdělávacího pobytu žáků v Londýně

Zpráva z jazykově-vzdělávacího pobytu žáků v Londýně

V termínu od 25.10.2015 se zúčastní dva pedagogové zahraničního intenzivního jazykového kurzu v Londýně taktéž s cílem rozvoje jejich jazykových kompetencí.

Zobrazení: 1069