Učíme anglicky

 

UČÍME ANGLICKY - SPOLEČNĚ A EFEKTIVNĚ

CZ.1.07/1.3.51/02.0006

Tento projekt je realizován Krajským centrem dalšího profesního vzdělávání a Centrem uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Cílovou skupinou projektu jsou vyučující anglického jazyka, kteří se bezplatně účastní metodických setkání vyučujících, jejichž hlavní náplní je sdílení a výměna zkušeností včetně náslechů ukázkových hodin angličtiny s využitím moderních technologií. Velkým přínosem je nácvik práce s moderní prezentační a komunikační technikou pro výuku angličtiny.
Součástí je i školení a vlastní tvorba e-learningových výukových materiálů anglického jazyka.
Jedním z výstupů projektu je databáze textových materiálů ze vzdělávacích aktivit metodických center a sborník dobré praxe, t.j. příručka inovativní metodiky výuky anglického jazyka učitelů Zlínského kraje.
Věříme, že zapojení do projektu přinese našim žákům prostřednictvím vyučujících obohacení a zefektivnění výuky cizích jazyků.

Zobrazení: 1527