Žákovský parlament 2018/2019

 

Náplň a cíle ŠŽP:

      -  zapojení žáků do života školy

- učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, k vyučujícím i všem dospělým.

- Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.

- pomoc při organizaci školních akcí a soutěží

- vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy

-předcházet patologickým jevům jako šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání apod.

 

ŠŽP tvoří:

- 2 zástupci 5. až 9. třídy
- zástupci si mezi sebou volí mluvčí ŠŽP

 

Zasedání parlamentu: 

- konají se obvykle 1 x do měsíce, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni
- řídí předseda a místopředseda
- účastní se alespoň jeden zástupce za třídu
- jsou dokumentována zápisem

Funkce v žákovském parlamentu:

Předseda: Mgr. Lenka Juráková
Místopředseda: Mgr. Miriam Vandová
Webové stránky: www.zsvelkyorechov.cz – Školní žákovský parlament
Mluvčí žáků: Slováková Eliška

 

ZÁSTUPCI ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU:

Třída

Zástupce

V.

Jurák Josef, Gregorová Lada

VI.

Kieryk Milan, Mahďáková Jolana

VII.

Pospíšilová Sabina, Slovák Marek

VIII.

Hütlová Klára, Čagánková Nikola

IX.

Vlk Radim, Slováková Eliška

 

Plán akcí v tomto školním roce 2018/2019

Volba žákovského parlamentu. Členové žákovského parlamentu jsou voleni každý školní rok, jako zástupci jednotlivých tříd pátého až devátého ročníku. Z každé třídy jsou vybráni dva zástupci, zároveň jsou voleni i mluvčí žákovského parlamentu. Hlavním úkolem je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky (září 2018).

ŽP se zapojí do života školy – reprezentuje názory celé třídy, seznamuje třídu se závěry parlamentu v třídnických hodinách (září 2018 – červen 2019).

Žáci se budou aktivně podílet na chodu  naší školy, přebírat zodpovědnost za aktivity, kterou budou sami navrhovat a aktivně se podílet na reprezentaci školy na veřejnosti (září  2018 – červen 2019).

 

Pravidla školního žákovského parlamentu

1. Věříme si a vždy řekneme svůj názor.
2. Navzájem se respektujeme a posloucháme názory druhých.
3. Pravidelně se účastníme zasedání ŠŽP, svou nepřítomnost vždy omluvíme.
4. Pravidelně informujeme své spolužáky o dění v ŠŽP.

 

 

Zobrazeno: 363