Žákovský parlament 2019/2020

Naše škola získala i v letošním roce osvědčení Škola pro demokracii

Náplň a cíle ŠŽP:

-  zapojení žáků do života školy

- učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, k vyučujícím i všem dospělým.

- Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.

- pomoc při organizaci školních akcí a soutěží

- vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy

- předcházet patologickým jevům jako šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání apod.

 

ŠŽP tvoří:

- 2 zástupci 5. až 9. třídy
- zástupci si mezi sebou volí mluvčí ŠŽP

 

Zasedání parlamentu: 

- konají se obvykle 1 x do měsíce, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni
- řídí předseda a místopředseda
- účastní se alespoň jeden zástupce za třídu
- jsou dokumentována zápisem

 

Funkce v žákovském parlamentu:

Předseda: Mgr. Lenka Juráková
Místopředseda: Mgr. Jitka Lišková
Webové stránky: www.zsvelkyorechov.cz – Školní žákovský parlament
Mluvčí žáků: Nikola. Čagánková

 

ZÁSTUPCI ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU:

Třída

Zástupce

V.

Červinka David, Štach Robin

VI.

Klíma Jakub, Gregorová Lada

VII.

Kieryk Milan, Žváčková Barbora

VIII.

Fojtách Viktor, Mášková Kateřina

IX.

Čagánková Nikola, Jančová Anna

 

Plán akcí v tomto školním roce 2019/2020

Členové žákovského parlamentu jsou voleni každý školní rok, jako zástupci jednotlivých tříd pátého až devátého ročníku. Z každé třídy jsou vybráni dva zástupci, zároveň jsou voleni i mluvčí žákovského parlamentu. Hlavním úkolem je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky (září 2019).

ŽP se zapojí do života školy – reprezentuje názory celé třídy, seznamuje třídu se závěry parlamentu v třídnických hodinách (září 2019 – červen 2020).

Žáci se budou aktivně podílet na chodu  naší školy, přebírat zodpovědnost za aktivity, kterou budou sami navrhovat a aktivně se podílet na reprezentaci školy na veřejnosti (září  2019 – červen 2020).

 

Pravidla školního žákovského parlamentu

1. Věříme si a vždy řekneme svůj názor.
2. Navzájem se respektujeme a posloucháme názory druhých.
3. Pravidelně se účastníme zasedání ŠŽP, svou nepřítomnost vždy omluvíme.
4. Pravidelně informujeme své spolužáky o dění v ŠŽP.

 

 

31. 1. 2019 se žákovský paralament zapojil do e Twinningová hry Demokracie v nás

1. úkol soutěže - žáci tvořili s paní učitelkou L. Jurákovou a K. Štěpaníkovou koláž, v níž představili zastupitelstvo obce a náš kraj.

2. úkol soutěže - žáci s paní učitelkou Blizňákovou a Vandovou natáčeli video, kterým představili parlament naší republiky - https://www.youtube.com/watch?v=gv2bbNkRFCA&feature=youtu.be.

3. úkol soutěže - s paní ředitelkou J. Liškovou, paní učitelkou L. Jurákovou a paní učitelkou R. Bandriovou vytvořili myšlenkovou mapu, která představuje evropský parlament.

Certifikát Twinning Label

Zobrazení: 1789