30 dubna, 2020

Datum / den

Vážení rodiče, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11.5.2020 umožněna ve škole osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
Více informací