6 května, 2021

Datum / den

Výuka bude pro žáky 1. stupně probíhat prezenčně, pro žáky 2. stupně rotačně, střídáním prezenční a distanční výuky následovně: Prezenční výuka tříd: všechny ročníky I. stupně, VI., IX. Distanční výuka tříd: VII., VIII. Pro žáky na prezenční výuce je zajištěna odpolední družina. V pondělí proběhne testování všech žáků na prezenční výuce, ve čtvrtek budou testováni...
Více informací
Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás, úlohy jsou ze společenskovědních a  přírodovědných oborů. Pro každý rok jsou vybírána jiná témata, tudíž se soutěže může každý žák účastnit opakovaně, aniž by řešil stejné či podobné úlohy. Letošním tématem jsou věda a výtvarné umění. Ti nejlepší ze školního...
Více informací