Abeceda peněz

Ve středu 20. října proběhl ve 4. ročníku program zaměřený na finanční gramotnost s názvem Abeceda peněz. Žáci se pod vedením lektora z České spořitelny seznámili s názvy rozpočet, příjmy a výdaje. Zjistili, že výdaje nemohou být nikdy vyšší než příjmy. Ukázali si názorné příklady ze života a zahráli si online hru pod názvem Rozpočet závodu, kde rozeznávali, co jsou příjmy a naopak výdaje. Dostali pracovní listy, ve kterých budeme ještě pokračovat a navazovat v hodinách matematiky.

Program se dětem velmi líbil.

Mgr. Petra Bednaříková

Příbuzné příspěvky