Aktuální informace platné od 24. 5. 2021

Mimořádným opatřením MZDR se s účinností 24. 5. 2021 se mění doba po prodělání onemocnění COVID-19, po kterou zaměstnanci a žáci nemusí podstoupit preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost SARS-CoV-2 na 180 dní. Zaměstnanec nebo žák musí doložit, že prodělali covid – 19, nemusí podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního testu POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu.

Příbuzné příspěvky