Atletika hravě do škol

Žáci 1. – 3. ročníku se zapojili do projektu zaměřeného na rozvoj pohybové zdatnosti žáků  Atletika hravě do škol. Naše škola spolupracovala s Atletickým klubem Zlín a pod vedením trenérky paní Kotopulosové děti vyzkoušely v několika vyučovacích hodinách řadu zajímavých pomůcek, nových cvičebných prvků, zahrály si hry, soutěžily v různých sportovních disciplínách. Hodinami byly děti velmi nadšeny. Nové pomůcky, které škola díky projektu získá, zpestří i další hodiny tělesné výchovy. 

Příbuzné příspěvky