Informace k mimořádnému opatření vlády

Vážení rodiče,
s účinností od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole na základním vzdělávání.
Žáci budou vzděláváni distanční formou. Dle školského zákona je účast všech žáků na výuce povinná. V případě nemoci žáka v průběhu distančního vzdělávání je rodič povinen žáka omluvit třídnímu učiteli do 3 dnů.
Komunikace bude probíhat přes platformu „Škola v pyžamu“. Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy.
Pro žáky v distančním vzdělávání je umožněno stravování ve školní jídelně za přísných hygienických podmínek. Výdej obědů pro žáky 1. stupně bude probíhat od 11:00 – 12:00 hod., pro žáky 2. stupně od 12.30 – 13.00 hod.
Děkuji Vám za spolupráci a přeji pevné zdraví a hodně trpělivosti.
Mgr. Jitka Lišková

Příbuzné příspěvky