Informace k ukončení 1. pololetí školního roku 2020/2021

První pololetí školního roku 2020/2021 končí ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Vzhledem k tomu, že prezenční výuka probíhá v současné době pouze v 1. a 2. ročníku, obdrží žáci 1. a 2. ročníku v tento den výpis z vysvědčení.
Ministerstvo školství rozhodlo na základě opatření obecné povahy, že ostatní žáci 3. – 9. ročníku obdrží výpisy z vysvědčení nejpozději do tří dnů po návratu do školy.
Zákonní zástupci budou seznámeni s hodnocením svých dětí za 1. pololetí školního roku 2020/2021 prostřednictvím emailu ve čtvrtek 28.1.2021.

Pololetní prázdniny
V pátek 29. ledna 2021 probíhají jednodenní pololetní prázdniny. Školní jídelna i školní družina budou v tento den mimo provoz.
Prezenční a distanční výuka bude opět probíhat od pondělí 1. 2. 2021.

Příbuzné příspěvky