Listopadové události v roce 1939 a 1989

Ve čtvrtek 25. 11. naši školu navštívil pan Ivan Bok, který žákům druhého stupně zajímavým způsobem přiblížil atmosféru listopadových událostí, kterých se jako tehdejší student FAMU přímo účastnil. Děti nejvíce zaujala jeho vzpomínka na prezidenta Václava Havla a celková spolupráce mezi studenty a divadelníky s širokou veřejností. Slovy žáků osmé třídy: „Přednáška nás bavila. Dozvěděli jsme se nové informace. Pan Ivan byl velmi laskavý a rád nám odpověděl na naše dotazy.“ A dotazů nebylo málo, žáky zajímala spousta okolností a pan Ivan všem vstřícně reagoval.

Příbuzné příspěvky