Organizace výuky od 12. 4. 2021

Výuka bude pro žáky 1. stupně probíhat rotačně, střídáním prezenční a distanční výuky následovně:

Týden 12. 4. – 16. 4. 2021

Prezenční výuka tříd: III., IV.

Distanční výuka tříd: I., II., V.

Týden 19. 4. – 23. 4. 2021

Prezenční výuka tříd: I., II., V.

Distanční výuka tříd: III., IV.

Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhu pro školní rok, distanční výuka podle upraveného online rozvrhu.

Pro žáky na prezenční výuce je zajištěna odpolední družina do 16.00 hod.

Stravování ve školní jídelně bude zajištěno. Žáci na distanční výuce si mohou jídlonosiče vyzvedávat i nadále v čase 12:30 hod.

 Bližší aktuální informace pro každou třídu podají třídní učitelky.

Příbuzné příspěvky