Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně, tj. žáci prvních až devátých ročníků základních škol.

Více na webových stránkách projektu: http://www.ovocedoskol.szif.cz/

Příbuzné příspěvky