Preventivní program – prevence sociálně patologických jevů

Dne 9.11 se žáci 9. třídy účastnili programu Prevence sociálně patologických jevů na Střední průmyslové škole a obchodní akademii v Uherském Brodě. Studenti 3. ročníku oboru Sociální činnost si pro naše žáky připravili krátké divadelní představení znázorňující boj mladého člověka se závislostí a poté se žáci aktivně podíleli na plnění aktivit, které si pro ně studenti připravili.

Celkem prošli šesti stanovišti, kde plnili různé úkoly, diskutovali o tom, co je to anorexie, bulimie, apod. Rozhodovali, které drogy jsou a které nejsou legální, tvořili myšlenkovou mapu, aj. Na konec programu si naši deváťáci prohlédli i technické vybavení některých tříd a IT pomůcky, se kterými mohli i na vlastní kůži manipulovat.

Příbuzné příspěvky