Soutěže

Tag

Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás, úlohy jsou ze společenskovědních a přírodovědných oborů.
Více informací
Na Základní škole v Malenovicích se dne 26. 2. 2020 konalo okrskové kolo recitační soutěže.
Více informací
V sobotu 22. února 2020 se uskutečnilo v komorním sále ZUŠ ve Zlíně okresní kolo soutěže lidových písní Trnečka 2020.
Více informací
Dne 21. 2. 2020 jsme se s dětmi z druhé třídy a s naší švédskou paní učitelkou vydali na Festival IQ Play ve Zlíně.
Více informací
Ve čtvrtek 13. února 2020 se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.
Více informací
Dne 11. 2. 2020 se na 1. stupni uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Na tento den se děti velmi pečlivě připravovaly, což nám předvedly precizním přednesem v soutěži.
Více informací
Krajská matematická soutěž je týmová soutěž třídních kolektivů a je pořádána v rámci projektu IKAP (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje).
Více informací
Ve čtvrtek 6. února 2020 se konalo v odborné učebně školní kolo pěvecké soutěže lidových písní „Trnečka“. Celkem se zúčastnilo 24 zpěváků od 1. - 9. třídy.
Více informací
Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5. – 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku.
Více informací
Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 na naší škole proběhlo školní kolo „Olympiády z českého jazyka“. Soutěž porovnávala schopnosti žáků nejen v oblasti jazykové, ale také i v oblasti slohu.
Více informací