Zahájení školní roku 2021/2022

Hola, hola, škola volá…. byla slova písničky, která zazněla na úvod slavnostního zahájení nového školního roku, které proběhlo pro 17 prvňáčků v tělocvičně. Slavnostním okamžikem bylo dekorování žáků šerpou, kterého se ujal pan starosta Ing. Radek Chmela. Žáci obdrželi pamětní list a drobné dárky. Nemohla chybět ani zámecká paní, která symbolicky předala třídní učitelce klíč od jejich třídy v budově zámečku.

I v ostatních třídách proběhlo zahájení školního roku v příjemné atmosféře.

Všem žákům i pedagogům přeji pohodový školní rok, hodně úspěchů, optimismu a především hodně zdraví.

Jitka Lišková

Příbuzné příspěvky