Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

zahájení nového školního roku proběhne v úterý 1.9.2020 v 7.30 hod. v jednotlivých třídách s třídními učitelkami. Ukončení v 10.00 hod.

Žáci si s sebou vezmou přezůvky a psací potřeby.

Provoz školní družiny bude do 16.00 hod.

Již od 1. 9. 2020 je možné školní stravování. Během rekonstrukce školní jídelny bude probíhat výdej obědů ve školní tělocvičně – bližší informace v sekci „školní jídelna“ na webových stránkách.

Ve středu 2. 9. 2020 budou 1. – 3. vyučovací hodinu třídnické hodiny, od 4. vyučovací hodiny bude probíhat výuka podle rozvrhu.

Výuka náboženství bude zahájena v týdnu od 7. 9. 2020.

Zájmové kroužky vedené paní učitelkami je možné přihlašovat na webových stránkách DDM Luhačovice – přehled kroužků naleznete v sekci „mimoškolní činnost“ na školním webu.

Informativní třídní schůzky proběhnou v úterý 8. 9. 2020 od 16.00 hod. v jednotlivých třídách. Vzhledem k celkové situaci prosíme o Vaši účast.

Na všechny žáky se těší vedení školy, paní učitelky a zaměstnanci školy!

Mgr. Jitka Lišková, ředitelka školy

Příbuzné příspěvky