Výlet na Svatý Hostýn

V pondělí 27. června se žáci šestého, sedmého a osmého ročníku, navštěvující náboženství, účastnili pouti na Svatý Hostýn. Někteří stateční absolvovali výšlap z Bystřice pod Hostýnem k bazilice na Hostýn a ostatní jeli autobusem.

V bazilice jsme poděkovali za uplynulý školní rok a všechny svěřili v modlitbě. Pan farář byl k dispozici ke svátosti smíření, což někteří využili a na poutním místě odložili veškerou tíhu. V parném horku byla příjemným osvěžením procházka Jurkovičovou křížovou cestou, která je lemována stromy a na závěr putování byla možnost nákupu suvenýrů v prodejních stáncích. Pan farář na závěr požehnal zakoupené suvenýry, aby mohly děti předat doma posvěcené růžence a dárečky.

Příbuzné příspěvky