Šablony IV ZŠ Velký Ořechov

Od 1. 12. 2022 realizuje naše škola projekt Šablony IV ZŠ Velký Ořechov v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v celkové výši 892 097,- Kč.

Pro aktivity základní školy je určeno 768 172,- Kč, pro školní družinu 123 925,- Kč.

V rámci projektu pracuje na škole školní asistent a školní kariérová poradkyně, která spolupracuje se žáky a zákonnými zástupci v oblasti volby dalšího vzdělávání a volby povolání.

Velmi důležitou oblastí v projektu je inovativní vzdělávání žáků, jehož cílem je propojování formálního a neformálního vzdělávání formou projektových dnů ve škole i mimo školu, realizace volnočasových klubů (klub zábavné logiky, čtenářský klub, badatelský klub) a uplatnění prvků zážitkové pedagogiky.

Součástí projektu je i další vzdělávání pedagogických pracovníků ve škole i školní družině.

Příbuzné příspěvky