Třídní schůzky / konzultace

Třídní schůzky

Třídní schůzky probíhají na naší škole třikrát ve školním roce.

První, informativní třídní schůzky se konají vždy na začátku školního roku. Zde se rodiče scházejí společně s třídními učiteli jejich dětí. Účelem je seznámení se s organizací školního roku, nejdůležitějšími akcemi, které škola plánuje, nabídkou zájmových kroužků, rozvrhem hodin, vyučujícími předmětů, školním řádem atd. 

Druhé a třetí se konají vždy po ukončení 1. a 3. čtvrtletí. Zde se již schází rodiče pouze s učiteli jednotlivých předmětů, kteří jim podávají informace o prospěchu a chování jejich dětí. Před těmito schůzkami rodiče vždy dostávají přehled o hodnocení a klasifikaci za čtvrtletí.

Všichni pedagogové školy mohou poskytnout informace o prospěchu a chování žáků kdykoli v průběhu školního roku – po telefonické domluvě s rodiči.

Aktuálně

Třídní schůzky proběhnou online v následujících termínech:

Ve středu 21. 4. v 16:00 hod. – 1. a 2. ročník

Ve středu 21. 4. v 17:00 hod. – 4. ročník

Ve čtvrtek 22. 4. v 16:00 hod. – 3. a 5. ročník

Ve čtvrtek 22. 4. v 17:00 hod.  – druhý stupeň

Přihlaste se prosím do schůzky prostřednictvím účtu vašeho dítěte na MS Teams. 

Konzultační hodiny třídních učitelů 2019-2020

RočníkUčitelČasMísto
I.Mgr. Alžběta BANIOVÁSt 12:00 – 13:00sborovna 1. stupně
II.Mgr. Hana HEFKOVÁPo 13:00 – 13:45sborovna 1. stupně
III.Mgr. Petra BEDNAŘÍKOVÁČt 12:30 – 13:15sborovna 1. stupně
IV.Mgr. Jitka ASSMANNOVÁSt  15:00 – 16:00sborovna 1. stupně
V.Mgr. Kateřina KOVALČÍKOVÁSt  13:30 – 14:15sborovna 2. stupně
VI.Mgr. Romana BANDRIOVÁÚt  13:30 – 14:15sborovna 2. stupně
VII.Mgr. Miroslava BALAJKOVÁSt  14:25 – 15:10sborovna 2. stupně
VIII.Ing. Miriam VANDOVÁÚt  13:30 – 14:15kabinet 2. stupně
IX.Mgr. Martina GREGOROVÁPo 13:30 – 14:15sborovna 2. stupně
    
ŠD – IMichaela DUDOVÁČt  16.00 –  16:45

sborovna 1. stupně

ŠD – IIBc. Vítězslava KLÍMOVÁČt  15.00 –  15:45

sborovna 1. stupně

    
Ředitelka školyMgr. Jitka LIŠKOVÁÚt – Čt 13:30 – 14:15ředitelna
Zástupkyně ŘŠMgr. Lenka JURÁKOVÁÚt -Čt 13:30 – 14:15kancelář ZŘ

Nejnovější příspěvky

Průkaz cyklisty

Dne 8. 6. 2021 jsme se s 4. ročníkem vypravili do Malenovic na dopravní hřiště. Všichni jsme se pilně připravovali na získání průkazu cyklisty, čekal nás test znalostí dopravních značek a řešení dopravních situací na křižovatkách. Na dopravním hřišti jsme se rozdělili na chodce a cyklisty a museli dodržovat dopravní předpisy. Úspěšní cyklisté obdrželi po...
Více informací

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, v úterý 22. 6. 2021 v 16.00 hod. se uskuteční ve škole v budově 1.stupně (zámeček) informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, na které vám budou podány informace k novému školnímu roku a k zahájení povinné školní docházky Vašeho dítěte. Vzhledem k epidemiologické situaci a podmínkám školy Vás žádáme o respektování níže uvedených organizačních a hygienických pravidel: – schůzky...
Více informací

Aktuální informace platné od 24. 5. 2021

Mimořádným opatřením MZDR se s účinností 24. 5. 2021 se mění doba po prodělání onemocnění COVID-19, po kterou zaměstnanci a žáci nemusí podstoupit preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost SARS-CoV-2 na 180 dní. Zaměstnanec nebo žák musí doložit, že prodělali covid – 19, nemusí podstupovat preventivní testování ve škole...
Více informací