Třídní schůzky / konzultace

Třídní schůzky

Třídní schůzky probíhají na naší škole třikrát ve školním roce.

První, informativní třídní schůzky se konají vždy na začátku školního roku. Zde se rodiče scházejí společně s třídními učiteli jejich dětí. Účelem je seznámení se s organizací školního roku, nejdůležitějšími akcemi, které škola plánuje, nabídkou zájmových kroužků, rozvrhem hodin, vyučujícími předmětů, školním řádem atd. 

Druhé a třetí se konají vždy po ukončení 1. a 3. čtvrtletí. Zde se již schází rodiče pouze s učiteli jednotlivých předmětů, kteří jim podávají informace o prospěchu a chování jejich dětí. Před těmito schůzkami rodiče vždy dostávají přehled o hodnocení a klasifikaci za čtvrtletí.

Všichni pedagogové školy mohou poskytnout informace o prospěchu a chování žáků kdykoli v průběhu školního roku – po telefonické domluvě s rodiči.

Aktuálně

Třídní schůzky proběhnou online dne 24. 11. 2020 od 16:00 pro 1. stupeň a od 17:00 pro 2. stupeň.  Přihlaste se prosím do schůzky prostřednictvím účtu vašeho dítěte na Skypu (1. – 3. ročník) a na MS Teams (4. – 9. ročník). 

Konzultační hodiny třídních učitelů 2019-2020

RočníkUčitelČasMísto
I.Mgr. Alžběta BANIOVÁSt 12:00 – 13:00sborovna 1. stupně
II.Mgr. Hana HEFKOVÁPo 13:00 – 13:45sborovna 1. stupně
III.Mgr. Petra BEDNAŘÍKOVÁČt 12:30 – 13:15sborovna 1. stupně
IV.Mgr. Jitka ASSMANNOVÁSt  15:00 – 16:00sborovna 1. stupně
V.Mgr. Kateřina KOVALČÍKOVÁSt  13:30 – 14:15sborovna 2. stupně
VI.Mgr. Romana BANDRIOVÁÚt  13:30 – 14:15sborovna 2. stupně
VII.Mgr. Miroslava BALAJKOVÁSt  14:25 – 15:10sborovna 2. stupně
VIII.Ing. Miriam VANDOVÁÚt  13:30 – 14:15kabinet 2. stupně
IX.Mgr. Martina GREGOROVÁPo 13:30 – 14:15sborovna 2. stupně
    
ŠD – IMichaela DUDOVÁČt  16.00 –  16:45

sborovna 1. stupně

ŠD – IIBc. Vítězslava KLÍMOVÁČt  15.00 –  15:45

sborovna 1. stupně

    
Ředitelka školyMgr. Jitka LIŠKOVÁÚt – Čt 13:30 – 14:15ředitelna
Zástupkyně ŘŠMgr. Lenka JURÁKOVÁÚt -Čt 13:30 – 14:15kancelář ZŘ

Nejnovější příspěvky

Organizace výuky od 30. 11. 2020

Výuka: prezenční výuka žáků 1. – 5. roč., 9. roč.rotační výuka žáků 6. – 8. roč. lichý týden – prezenční výuka 7. + 8. roč., distanční výuka 6. roč.sudý týden – prezenční výuka 6. roč., distanční výuka 7. + 8. roč.zakázán zpěvzakázány sportovní činnosti – nahrazeno jinými aktivitami, v případě příznivého počasí pobyt venku Školní...
Více informací

Bobřík informatiky

Bobřík informatiky je předmětová soutěž podporovaná Ministerstvem školství. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu.Soutěžící odpovídají...
Více informací

Minisčítání 2020

Projekt Minisčítání vznikl na půdě Českého statistického úřadu v roce 2010 jako doprovodná vzdělávací akce v rámci informační kampaně ke Sčítání, lidu, domů a bytů 2011. Díky úspěchu, který první Minisčítání zaznamenalo, se akce za hojné účasti škol a žáků opakovala v letech 2012, 2015 a 2018. Popularita Minisčítání, jehož výsledky se setkávají i s velkým...
Více informací