Třídní schůzky / konzultace

Třídní schůzky

Třídní schůzky probíhají na naší škole třikrát ve školním roce.

První, informativní třídní schůzky se konají vždy na začátku školního roku. Zde se rodiče scházejí společně s třídními učiteli jejich dětí. Účelem je seznámení se s organizací školního roku, nejdůležitějšími akcemi, které škola plánuje, nabídkou zájmových kroužků, rozvrhem hodin, vyučujícími předmětů, školním řádem atd. 

Druhé a třetí se konají vždy po ukončení 1. a 3. čtvrtletí. Zde se již schází rodiče pouze s učiteli jednotlivých předmětů, kteří jim podávají informace o prospěchu a chování jejich dětí. Před těmito schůzkami rodiče vždy dostávají přehled o hodnocení a klasifikaci za čtvrtletí.

Všichni pedagogové školy mohou poskytnout informace o prospěchu a chování žáků kdykoli v průběhu školního roku – po telefonické domluvě s rodiči.

Aktuálně

Třídní schůzky pro rodiče  žáků 8. – 9. ročníku proběhnou dne 16. 4. 2024 v 16:00 hod.

Třídní schůzky 1. – 7. ročníku proběhnou dne 23. 4. 2024

 

 

 

 

 

Konzultační hodiny třídních učitelů 2023 - 2024

RočníkUčitelČasMísto
I.Mgr. Hana HEFKOVÁÚt 13:00 – 14:00sborovna 1. stupně
II.Mgr. Petra BEDNAŘÍKOVÁPo 13:00 – 14:00sborovna 1. stupně
III.Mgr. Jitka ASSMANNOVÁČt 13:00 – 14:00sborovna 1. stupně
IV.Mgr. Tereza JANÁČKOVÁÚt  13:00 – 14:00sborovna 1. stupně
V.Mgr. Miroslava BALAJKOVÁPo  13:00 – 14:00sborovna 2. stupně
VI.Mgr. Iva PROČKOVÁÚt  13:00 – 14:00sborovna 2. stupně
VII.Ing. Miriam VANDOVÁÚt  13:00 – 14:00sborovna 2. stupně
VIII.Mgr. Martina GREGOROVÁÚt  13:00 – 14:00sborovna 2. stupně
IX.Mgr. Romana BANDRIOVÁÚt 14:15 – 15:15kabinet 2. stupně
 Mgr. Hana PROUZOVÁ KUŽELOVÁSt 13:30 – 14:30kabinet VV
    
ŠD – IMichaela DUDOVÁČt  16.00 –  16:45

sborovna 1. stupně

ŠD – IIBc. Michaela ŠTĚPÁNÍKOVÁČt  15.00 –  15:45

sborovna 1. stupně

    
Ředitelka školyMgr. Jitka LIŠKOVÁÚt – Čt 13:30 – 14:30ředitelna
Zástupkyně ŘŠMgr. Lenka JURÁKOVÁÚt -Čt 13:30 – 14:30kancelář ZŘ
Výchovná a kariérová poradkyněMgr. Petra BLIZŇÁKOVÁÚt – 13:30 – 14:30kabinet 2. stupně

Nejnovější příspěvky

Zápis do 1. ročníku

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 se na naší škole konal zápis do 1. ročníku. Zápisu se zúčastnily děti,  u kterých se testovala jejich zralost a připravenost na školní docházku. U dětí se sledovala kresba postavy, správná výslovnost a slovní zásoba, prostorová orientace, předmatematické dovednosti, jemná motorika (zavazování tkaničky), aj.   Na začátku děti uvítal veselý...
Více informací

Předškoláci na návštěvě v 1. ročníku

V úterý 9. 4. nás navštívili předškoláci z mateřské školy. Prvňáci jim ukázali, jak to ve škole chodí a co všechno se už naučili. Začali jsme společnou básničkou s pohybem, potom se předškoláci zaposlouchali do čtení prvňáčků a také se aktivně zapojili při skládání obrázkové osnovy k přečtené pohádce. Vyzkoušeli si aktivity z matematické oblasti, kdy předškoláci umístili prvákům magnetické...
Více informací

Pangea 2024

  Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás, úlohy jsou ze společenskovědních a  přírodovědných oborů. Pro každý rok jsou vybírána jiná témata, tudíž se soutěže může každý žák účastnit opakovaně, aniž by řešil stejné či podobné úlohy. Letošním tématem jsou Kinematografie a Sport. Ti nejlepší ze školního kola...
Více informací