Třídní schůzky / konzultace

Třídní schůzky

Třídní schůzky probíhají na naší škole třikrát ve školním roce.

První, informativní třídní schůzky se konají vždy na začátku školního roku. Zde se rodiče scházejí společně s třídními učiteli jejich dětí. Účelem je seznámení se s organizací školního roku, nejdůležitějšími akcemi, které škola plánuje, nabídkou zájmových kroužků, rozvrhem hodin, vyučujícími předmětů, školním řádem atd. 

Druhé a třetí se konají vždy po ukončení 1. a 3. čtvrtletí. Zde se již schází rodiče pouze s učiteli jednotlivých předmětů, kteří jim podávají informace o prospěchu a chování jejich dětí. Před těmito schůzkami rodiče vždy dostávají přehled o hodnocení a klasifikaci za čtvrtletí.

Všichni pedagogové školy mohou poskytnout informace o prospěchu a chování žáků kdykoli v průběhu školního roku – po telefonické domluvě s rodiči.

Aktuálně

Třídní schůzky pro rodiče 1. – 9. ročníku proběhnou prezenčně dne 24. 11. 2022. 

    1. – 4. ročník – budou probíhat individuální konzultace dle stanoveného časového rozpisu

5. – 9. ročník – společné zahájení v kmenových učebnách s třídními učitelkami v 16:00 hod.

– následně možnost konzultací s dalšími vyučujícími

 

 

Konzultační hodiny třídních učitelů 2022 - 2023

RočníkUčitelČasMísto
I.Mgr. Petra BEDNAŘÍKOVÁPo 13:00 – 14:00sborovna 1. stupně
II.Mgr. Jitka ASSMANNOVÁPo 14:00 – 15:00sborovna 1. stupně
III.Mgr. Alžběta KAŇOVÁÚt 13:00 – 14:00sborovna 1. stupně
IV.Mgr. Hana HEFKOVÁÚt  13:00 – 14:00sborovna 1. stupně
V.Mgr. Iva PROČKOVÁÚt  13:00 – 14:00sborovna 2. stupně
VI.Ing. Miriam VANDOVÁÚt  13:30 – 14:30sborovna 2. stupně
VII.Mgr. Martina GREGOROVÁPo  13:30 – 14:30sborovna 2. stupně
VIII.Mgr. Romana BANDRIOVÁPo  14:30 – 15:30sborovna 2. stupně
IX.Mgr. Miroslava BALAJKOVÁÚt 14:30 – 15:30kabinet 2. stupně
 Mgr. Hana PROUZOVÁ KUŽELOVÁSt 13:30 – 14:30kabinet VV
    
ŠD – IMichaela DUDOVÁČt  16.00 –  16:45

sborovna 1. stupně

ŠD – IIBc. Michaela ŠTĚPÁNÍKOVÁČt  15.00 –  15:45

sborovna 1. stupně

    
Ředitelka školyMgr. Jitka LIŠKOVÁÚt – Čt 13:30 – 14:30ředitelna
Zástupkyně ŘŠMgr. Lenka JURÁKOVÁÚt -Čt 13:30 – 14:30kancelář ZŘ
Výchovná a kariérová poradkyněMgr. Petra BLIZŇÁKOVÁPo – 13:30 – 14:30kabinet 2. stupně

Nejnovější příspěvky

1. adventní setkání

Letos jsme se s velkou radostí vrátili k naší tradici společného adventního setkávání. Vzhledem k tomu, že venku nebylo počasí přívětivé, setkali jsme se v tělocvičně školy a na rozsvícený stromeček se podívali pouze z oken. Program žáků 2., 3., 4., 5. a 7. ročníku, který připravily paní učitelky Mgr. J. Assmannová, Mgr. M. Gregorová...
Více informací

Nová školní kolekce – hlasování

Krásný den všem, máme pro Vás jedno skvělé překvapení! Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 4.12.2022 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy,...
Více informací