Žákovský parlament

Náplň a cíle ŠŽP 2020/2021

  • Zapojení žáků do života školy.
  • Učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, k vyučujícím i všem dospělým.
  • Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.
  • Pomoc při organizaci školních akcí a soutěží.
  • Vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.
  • Předcházet patologickým jevům jako šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání apod.

Informace

Naše škola získala i v letošním roce osvědčení Škola pro demokracii.

ŠŽP tvoří

– 2 zástupci 5. až 9. třídy
– zástupci si mezi sebou volí mluvčí ŠŽP

Zasedání parlamentu

– konají se obvykle 1 x do měsíce, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni
– řídí předseda a místopředseda
– účastní se alespoň jeden zástupce za třídu
– jsou dokumentována zápisem

Funkce v žákovském parlamentu

Předseda: Ing. Miriam Vandová
Místopředseda: Mgr. Lenka Juráková
Webové stránky: www.zsvelkyorechov.cz – Školní žákovský parlament
Mluvčí žáků: Tereza Štichová

Zástupci žákovského parlamentu

V. třída

Alžběta Zábojníková
Šimon Jurák

VI. třída

Anežka Svízelová
Ondřej Žváček

VII. třída

Lenka Chudárková
Anna Zábojníková

VIII. třída

Jolana Mahďáková
Milan Kieryk

IX. třída

Tereza Štichová
Kateřina Mášková

Plán akcí

Plán akcí v tomto školním roce 2020/2021

Členové žákovského parlamentu jsou voleni každý školní rok, jako zástupci jednotlivých tříd pátého až devátého ročníku. Z každé třídy jsou vybráni dva zástupci, zároveň je volen i mluvčí žákovského parlamentu. Hlavním úkolem je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky (září 2020).

ŽP se zapojí do života školy – reprezentuje názory celé třídy, seznamuje třídu se závěry parlamentu v třídnických hodinách (září 2020 – červen 2021).

Žáci se budou aktivně podílet na chodu  naší školy, přebírat zodpovědnost za aktivity, kterou budou sami navrhovat a aktivně se podílet na reprezentaci školy na veřejnosti (září  2020 – červen 2021).

Pravidla

Pravidla školního žákovského parlamentu
  1. Věříme si a vždy řekneme svůj názor.
  2. Navzájem se respektujeme a posloucháme názory druhých.
  3. Pravidelně se účastníme zasedání ŠŽP, svou nepřítomnost vždy omluvíme s předstihem.
  4. Pravidelně informujeme své spolužáky o dění v ŠŽP.

Nejnovější příspěvky ze sekce Škola

jazyková učebna

IROP – Jazykovo – počítačová učebna

Hlavním cílem projektu jsou drobné stavební úpravy a pořízení vybavení...
Více informací
Vybavení dílen

Vybavení dílen na ZŠ Velký Ořechov

Cílem je, aby si žáci osvojili základní pracovní dovednosti a návyky...
Více informací
Podpora rozvoje

Podpora rozvoje žáků a pedagogů (šablony II)

Od 1.11.2018 realizuje naše škola projekt Podpora rozvoje žáků a pedagogů v rámci Operačního programu Výzkum...
Více informací