IROP – Jazykovo – počítačová učebna

Co je IROP?

Hlavním cílem projektu jsou drobné stavební úpravy a pořízení vybavení do 1 odborné učebny za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích – komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Součástí projektu je budování prvku bezbariérovosti školy a dále zajištění konektivity školy v souladu s minimálními předepsanými standardy. Před školou budou provedeny drobné úpravy prostranství včetně zeleně a mobiliáře.

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003805

Zkrácený název projektu: Jazykovo – počítačová učebna na ZŠ Velký Ořechov
Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_16_063
Název výzvy: 47. Výzva IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – SC 2.4
Název projektu CZ: Nové trendy v rozvoji komunikativních kompetencí
Název projektu EN: New trends in developing of communicative competences

Příbuzné příspěvky