Erasmus+: We move (in) Europe

We moved (in) Europe – the project was fantastic!

Youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCVv3sp8dr4xbgmTbX03DaSQ/

Projekt byl naší škole schválen a získal finanční prostředky od Evropské unie ve výši grantu  33 255 EUR a jeho tříletá realizace probíhá od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2018 s partnerskými školami z Německa (Marlishausen), Itálie (Assisi), Švédska (Ronneshytta) a Slovenska (Radošina). Projekt je zaměřen především na podporu výuky cizích jazyků, poznání kulturních odlišností jednotlivých zemí, poznání partnerských škol a rozvoj základních dovedností a kompetencí žáků inovativními metodami.

Hlavní téma projektu- cestování – je tematicky rozděleno do tří let. V prvním roce se budeme zabývat cestováním v minulosti, žáci se seznámí s důležitými vynálezy a vynálezci v oblasti dopravy, jaké byly dopravní prostředky v dávných dobách a budou sledovat, jak historický vývoj ovlivnil cestování v dnešní době. Současnosti bude věnován druhý rok realizace projektu, žáci budou porovnávat způsob dopravy do školy v partnerských zemích a možnosti dopravy v jejich regionech. Na základě historických poznatků a současné dopravní situace se budou žáci ve třetím roce zamýšlet nad možnostmi a způsoby dopravy v budoucnosti s ohledem na životní prostředí a handicapované osoby, využijí své kreativní a technické myšlení na sestavování modelů nových dopravních prostředků z různých materiálů. Veškeré projektové aktivity vycházejí ze školního vzdělávacího programu a rozvíjejí kompetence komunikativní, osobnostní, sociální a pracovní.

Nedílnou součástí projektu je korespondence žáků 1. – 8. ročníku se žáky z partnerských škol. Každý ročník má přiřazen odpovídající ročník ze zahraničí a korespondence bude probíhat v angličtině. Budou vytvořeny i webové stránky pro sdílení výstupů a společná hymna. Grant bude využit na studijní návštěvy žáků a učitelů v partnerských školách a na náklady spojené s projektovými aktivitami, realizací jednotlivých výstupů a celkovým chodem projektu.

Mezi hlavní aktivity a mobility patří tři mezinárodní tábory za účasti všech partnerských škol. První tábor pořádá naše škola koncem května 2016, druhý tábor bude na Slovensku a třetí v Německu. Kromě táborů se skupina našich žáků zúčastní studijní návštěvy ve Švédsku v září 2016 a na Slovensku v roce 2018. Během studijních návštěv učitelů bude probíhat výuka s tématem dopravy, zvláště pak výuka tematické slovní zásoby ve všech partnerských jazycích dle slovníčku, který je již připravený.

K úspěšné realizaci projektu bezesporu patří i spolupráce s místními firmami v dopravním oboru, zřizovatelem, rodiči a dalšími institucemi.

Oficiální webové stránky projektu: www.wemoveineurope.eu

21.5. – 27.5.2017 2nd Erasmus International Camp

Erasmus mezinárodní tábor na Slovensku

26. – 30. 4. 2017 Mezinárodní projektové setkání v Assisi

Mezinárodní projektové setkání

Dotazník o cestování a dopravě

Questionnaire about travelling and movenment

Zimní projektové aktivity

Winter project activities

16. 11. 2016 Podzimní sportování ve školní družině

Autumn race in after school care

27. 11. – 1. 12. 2016 Traditional meeting in Germany

Hodnocení setkání partnerských škol

25. 9. – 30. 9. 2016 Mezinárodní projektové setkání

Mezinárodní projektové setkání ve Švédsku

11. 9. – 17. 9. 2016 Studijní návštěva ve Švédsku

Studijní návštěva žáků 6. třídy ve Švédsku 

18. 2. 2016 Projektové setkání s koordinátorkou projektu

Návštěva z Německa

18. 12. 2015 Doprava v minulosti

Doprava v minulosti – projektový den

Příbuzné příspěvky