Základní škola, zámeček – výměna oken a zateplení

V roce 2020 byla na památkově chráněném objektu Základní školy ve Velkém Ořechově provedena realizace energeticky úsporných opatření: výměna oken a zateplení stropů.

Název projektu: Základní škola, zámeček – výměna oken a zateplení

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013596

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Popis projektu:

Realizací projektu došlo k výměně původních kastlových oken za nová kastlová okna z modřínu, výměnu zchátralých krovů a trámů a zateplení stropů nad 2. nadzemním podlažím.

Celkové investiční náklady 6 619 512,05 Kč vč. DPH a z nich obec obdržela 3 171 606,43 Kč  ve formě dotace EU.

Cíl a výsledek projektu:

Cílem projektu je plánované snížení spotřeby energie o 94,700 GJ/rok, tj. o 32 %, plánované snížení emisí CO2 o 5,267 t/rok, tj. o 23 %, tím doje i ke snížení provozních nákladů, ale hlavně zlepšení vnitřního prostředí budovy a také vzhledu budovy.

S přípravou a realizací projektu pomáhala pracovníkům obce Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., která zajišťuje administraci projektové žádosti včetně metodického vedení provádění energetického managementu budovy, a to až do ukončení doby udržitelnosti projektu, což je 5 let od uvedení budovy do provozu.

 

Příbuzné příspěvky