Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Mgr. Petra Blizňáková

Konzultační hodiny:

pondělí13:30 – 14:30

 

Možnost individuální konzultace v jiném čase po telefonické dohodě.

Metodička prevence

Ing. Miriam Vandová

Konzultační hodiny:

úterý13:30 – 14:30

 

Možnost individuální konzultace v jiném čase po telefonické dohodě.

Výchovné poradenství

Kariérové poradenství