Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Mgr. Petra Blizňáková

Konzultační hodiny:

Pro žákyúterý13:30 – 14:15
Pro rodičepondělí14:15 – 15:00
Pro učitelepátek13:30 – 14:15

Možnost individuální konzultace v jiném čase po telefonické dohodě.

Metodička prevence

Ing. Miriam Vandová

Konzultační hodiny:

Pro žákypondělí13:30 – 14:15
Pro rodičečtvrtek13:30 – 14:15
Pro učitelestředa13:30 – 14:15

Možnost individuální konzultace v jiném čase po telefonické dohodě.

Výchovné poradenství

Kariérové poradenství