Prevence

Náplň školní prevence

Náplní školní metodičky prevence je získávání informací pro včasné odhalování rizik (monitoring), plánování realizací preventivních intervencí, evaluace – standardními způsoby získává zpětnou vazbu o preventivních intervencích poskytnutých v rámci MPP a ověřování plánovaných aktivit na základě výsledků z hodnocení.

Škola má vytvořeny vlastní programy proti typům rizikového chování včetně krizového plánu. Minimální preventivní program je vypracováván na základě vyhodnocení předchozího školního roku, na jeho tvorbě spolupracují všichni pedagogičtí pracovníci.

Spolupráce s rodiči je zajištěna formou informování o strategii MPP a přímou účastí na realizaci MPP. Škola nabízí besedy pro rodiče o aktuálních tématech, individuální konzultace.

V rámci specifické prevence škola organizuje pro žáky besedy a výukové programy s preventivními tématy v souladu se školním vzdělávacím programem.

Nespecifická prevence cílí především na posílení a rozvíjení vztahů se spolužáky, na smysluplné využití volného času, na společenské události, respektování a uchovávání tradic, na společenské uplatnění, dbá na uvědomování si správných životních hodnot.

V pátek se žáci 6. ročníku zúčastnili besedy na téma "Nemoc zvaná šikana a kyberšikana".
Více informací
Dne 9.11 se žáci 9. třídy účastnili programu Prevence sociálně patologických jevů na Střední průmyslové škole a obchodní akademii v Uherském Brodě.
Více informací
Ve čtvrtek 25. října 2018 se žáci 7. ročníku spolu s metodičkou prevence Ing. Miriam Vandovou zúčastnili jedinečného projektu zaměřeného na minimální protidrogovou prevenci.
Více informací
V pátek 18. 10. 2019 se žáci 8. ročníku zúčastnili besedy z oblasti prevence na téma Trestní odpovědnost mladistvých. Zástupce Policie ČR jim v samotném úvodu vysvětlil, jak náš právní systém posuzuje trestný čin do věku 18 let a nad touto hranicí. Upozornil je, že za trestný čin je vždy odpovědná ta osoba, která čin spáchala. Odlišnosti jsou ve stanovení opatření, která následují po spáchání trestného činu. Žáky seznámil také...
Více informací
1 2

Nejnovější příspěvky

Zápis do 1. ročníku
15. 4. 2024
Předškoláci na návštěvě v 1. ročníku
9. 4. 2024
Pangea 2024
8. 4. 2024

Kalendář akcí

28Kvě
21Kvě

Úřad práce

07:00 - 11:00ZLín
18Kvě

Den rodin

09:30 - 18:00Dobrkovice