Přednáška Policie ČR – Trestní odpovědnost (8. ročník)

V pátek 18. 10. 2019 se žáci 8. ročníku zúčastnili besedy z oblasti prevence na téma Trestní odpovědnost mladistvých. Zástupce Policie ČR jim v samotném úvodu vysvětlil, jak náš právní systém posuzuje trestný čin do věku 18 let a nad touto hranicí.

Upozornil je, že za trestný čin je vždy odpovědná ta osoba, která čin spáchala. Odlišnosti jsou ve stanovení opatření, která následují po spáchání trestného činu. Žáky seznámil také s konkrétními činy, které měl možnost ve své praxi řešit, upozornil je na to, co se hodnotí jako přestupek a co už ne. Uvedl příklady trestných činů tj. krádeží, sprejerství, neoprávněného užití cizí věci, poškození cizí věci, ohrožení pod vlivem návykové látky, nebo třeba neposkytnutí pomoci.

V případě záškoláctví, kdy se do věci již vloží Policie ČR, se jedná o velmi závažnou věc, kdy již není cesty zpět. Jako trestný čin je označována také šikana, ublížení na zdraví, vyhrožování, vydírání a omezování osobní svobody.

V závěru žákům vysvětlil i nebezpečí zneužívání návykových látek a upozornil je na mylné a chybné právní povědomí občanů v této oblasti, včetně žáků a studentů.

Ing. Miriam Vandová, metodička prevence

Příbuzné příspěvky