IKAP

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II 

Projekt probíhá ve spolupráci se Sociálně pedagogickou poradnou Zlín a Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi o. p. s.

Specifickým cílem projektu je Podpora začlenění soci-ekonomicky znevýhodněných žáků v podmínkách školy.

 

Příbuzné příspěvky