Kritéria přijetí do školní družiny

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny školní rok 2023/2024

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině.

Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a řádně vyplněného zápisního lístku. Vyplnění zápisního lístku neznamená přijetí žáka do školní družiny. Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 52 žáků.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do školní družiny je vyšší než umožňuje celková kapacita, rozhoduje ředitelka školy o přijetí žáka na základě následujících kritérií:

  1. Mladší žáci mají v přijetí do školní družiny přednost před staršími žáky.
  2. Žáci obou zaměstnaných rodičů mají přednost před žáky rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené, případně nezaměstnanými rodiči.
  3. Žáci s celotýdenní docházkou v plném režimu mají přednost před žáky, kteří docházejí do školní družiny jen některé dny v týdnu.

O zařazení žáka do školní družiny rozhodne ředitelka školy a vyrozumí o tom zákonné zástupce.

 

                                                                                              Mgr. Jitka Lišková, ředitelka školy

Informace

Termín pro odevzdání zápisních lístků je do 5. 9. 2023.

O zařazení žáka do školní družiny rozhodne ředitelka školy a vyrozumí o tom zákonné zástupce.

Nejnovější příspěvky

Máme rádi písničky

Dne 10. 11. 2023 se zúčastnili žáci 1. – 4. ročníku výchovného koncertu pod názvem „Máme rádi písničky, který se konal v sále na Obecním úřadě. Programem nás provázeli manželé Vrtalovi se svou kapelou Marbo. Zaposlouchali jsme se do známých písní i skladeb jejich tvorby. Jednou z nich byla píseň Pavouk, kterou jsme se s dětmi předem naučili....
Více informací

Zapojení do stávky 27. 11. 2023

Vážení rodiče, dne 27. 11. 2023 se naše škola připojí ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Toto rozhodnutí jsme učinili po pečlivém zvážení a s přesvědčením, že je to nezbytné pro zajištění kvalitního vzdělání pro Vaše děti, naše žáky. Základní škola a školní družina budou zcela uzavřeny. Ke stávce se připojujeme pro: – nedostatečné finanční zajištění...
Více informací