Kritéria přijetí do školní družiny

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny školní rok 2023/2024

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině.

Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a řádně vyplněného zápisního lístku. Vyplnění zápisního lístku neznamená přijetí žáka do školní družiny. Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 52 žáků.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do školní družiny je vyšší než umožňuje celková kapacita, rozhoduje ředitelka školy o přijetí žáka na základě následujících kritérií:

  1. Mladší žáci mají v přijetí do školní družiny přednost před staršími žáky.
  2. Žáci obou zaměstnaných rodičů mají přednost před žáky rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené, případně nezaměstnanými rodiči.
  3. Žáci s celotýdenní docházkou v plném režimu mají přednost před žáky, kteří docházejí do školní družiny jen některé dny v týdnu.

O zařazení žáka do školní družiny rozhodne ředitelka školy a vyrozumí o tom zákonné zástupce.

 

                                                                                              Mgr. Jitka Lišková, ředitelka školy

Informace

Termín pro odevzdání zápisních lístků je do 5. 9. 2023.

O zařazení žáka do školní družiny rozhodne ředitelka školy a vyrozumí o tom zákonné zástupce.

Nejnovější příspěvky

Bezpečná doprava budoucnosti

Tým silniční bezpečnosti připravil v rámci projektu Markétina dopravní výchova další  již tradiční výtvarnou a literární soutěž. Tentokrát s názvem BEZPEČNÁ DOPRAVA BUDOUCNOSTI. Výtvarné soutěže se zúčastnili žáci prvního i druhého stupně a vítězné pozice krajského kola získaly naše dvě žákyně: Berta Kubicová (7. ročník) – 1. místo Nela Pavlačková (9. ročník) – 3. místo Našim úspěšným žákyním...
Více informací

Poznávací zájezd Brusel – Londýn

Ve dnech 7.5. – 12.5.2024 se skupina 29 našich žáků 8. a 9. ročníku společně s 17 žáky ZŠ Prakšice vydala na poznávací zájezd do Anglie, který ve spolupráci se školou organizovala cestovní kancelář Petr Hambálek, Zlín. Po dlouhé noční cestě autobusem všichni uvítali zastávku v Belgii, v Bruselu, který je označován za hlavní město Evropy. Prohlédli jsme...
Více informací

Přírodní rezervace Uhliska

15. 5. se žáci 7. ročníku vydali prozkoumat přírodní rezervaci Uhliska v Doubravách. Průvodce jim dělal pan Pavel Šnajdara, kterému i touto cestou děkujeme. Seznámil žáky s flórou a faunou dané oblasti, prakticky ukázal některé druhy, způsob odchytu, sečení luk a sušení sena. Tečkou hezkého a poučného odpoledne bylo opékání špekáčků. Všichni si slunečné odpoledne...
Více informací