Kritéria přijetí do školní družiny

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny školní rok 2022/2023

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině.

Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a řádně vyplněného zápisního lístku. Vyplnění zápisního lístku neznamená přijetí žáka do školní družiny. Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 52 žáků.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do školní družiny je vyšší než umožňuje celková kapacita, rozhoduje ředitelka školy o přijetí žáka na základě následujících kritérií:

  1. Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. ročníku.
  2. Žáci 3. a 4. ročníku budou přijati do školní družiny, pokud to umožní její kapacita. Převýší-li počet přihlášek těchto žáků kapacitu, bude upřednostněn žák, který má zaměstnané oba rodiče.
  3. Do školní družiny v případě převýšení její kapacity nebudou přijímáni žáci, jejichž rodiče jsou nezaměstnaní (alespoň jeden z nich), matka je na mateřské dovolené a žáci, kteří plně nevyužívají provozní dobu školní družiny.

Termín pro odevzdání zápisních lístků je do 2. 9. 2022.

O zařazení žáka do školní družiny rozhodne ředitelka školy a vyrozumí o tom zákonné zástupce.                                                                                                                               

 

                                                                                              Mgr. Jitka Lišková, ředitelka školy

Informace

Termín pro odevzdání zápisných lístků je do 2. 9. 2022.

O zařazení žáka do školní družiny rozhodne ředitelka školy a vyrozumí o tom zákonné zástupce.

Nejnovější příspěvky

1. adventní setkání

Letos jsme se s velkou radostí vrátili k naší tradici společného adventního setkávání. Vzhledem k tomu, že venku nebylo počasí přívětivé, setkali jsme se v tělocvičně školy a na rozsvícený stromeček se podívali pouze z oken. Program žáků 2., 3., 4., 5. a 7. ročníku, který připravily paní učitelky Mgr. J. Assmannová, Mgr. M. Gregorová...
Více informací

Nová školní kolekce – hlasování

Krásný den všem, máme pro Vás jedno skvělé překvapení! Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 4.12.2022 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy,...
Více informací