Minisčítání 2020

Projekt Minisčítání vznikl na půdě Českého statistického úřadu v roce 2010 jako doprovodná vzdělávací akce v rámci informační kampaně ke Sčítání, lidu, domů a bytů 2011. Díky úspěchu, který první Minisčítání zaznamenalo, se akce za hojné účasti škol a žáků opakovala v letech 2012, 2015 a 2018.
Popularita Minisčítání, jehož výsledky se setkávají i s velkým mediálním zájmem, přinesla projektu třetí místo v kategorii Cena odborné poroty Eduína 2015. Prestižní cena udělovaná obecně prospěšnou společností EDUin za inovace ve vzdělávání přispěla také k dalšímu pokračování Minisčítání.

Druhá polovina roku 2020, kdy se Minisčítání koná již popáté, se nese ve znamení vrcholících příprav na nadcházející Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Jedním z hlavních cílů Minisčítání 2020 je tedy nejen popularizace statistiky, ale i přiblížení celospolečenského významu blížícího se cenzu.
Minisčítání 2020 jako klíčová doprovodná akce ke Sčítání 2021 klade důraz na bezpečnost dat a přiblížení způsobu, kterým se statistické údaje sbírají, zpracovávají a využívají. Pro děti i dospělé je Minisčítání cestou, jak ukázat, že každé statistické šetření je zprávou o aktuálním stavu a vývoji naší společnosti a že získaná data pomáhají při rozhodování o naší budoucnosti.

Jelikož nás projekt zaujal, rozhodli jsme se do něj také zapojit. Žáci 8. a 9. ročníku vyplnili dotazníky s otázkami z různých oblastí. Průběžně sledují výsledky školy. Kompletní vyhodnocení bude zpracováno v lednu 2021.

Příbuzné příspěvky