Zápis do 1. ročníku

Informace k organizaci a průběhu zápisu do 1. ročníku

Zápis do 1.ročníku 2021/2022

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 včetně těch, kterým byl vloni odložen začátek povinné školní docházky o 1 rok.

Na základě doporučení MŠMT proběhne pouze formální část zápisu.

Vyplněné žádosti budou přijímány od 1.4. – 16.4.2021 následujícím způsobem:

  • do datové schránky školy (dgfmt3u):
    vyplněnou žádost podepište, oskenujte a odešlete nebo žádost vyplňte elektronicky, elektronicky podepište a odešlete
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisemna: info@zsvelkyorechov.cz:   
    žádost vyplňte elektronicky, elektronicky podepište a odešlete
  • poštou na adresu:Základní škola Velký Ořechov, Velký Ořechov 124, 763 07

vyplněnou žádost podepište a zašlete doporučeně na uvedenou adresu nejdříve 1.4.2021

  • do připravené schránky u bočního vchodu do budovy 2.stupně (přístřešek u červené brány)
    vyplněnou žádost podepište, vložte do obálky a vhoďte do připravené schránky dne 15. 4.2021 v době od 14.00 – 17.00 hod.

K žádosti o přijetí dále doložte vyplněný zápisní list a prostou kopii rodného listu dítěte, která bude součástí spisu.

Na kontaktní email uvedený v zápisním listu Vám bude zasláno registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání budou pod registračními čísly zveřejněna na stránkách školy a zároveň vyvěšena ve vitríně hlavního vchodu do školy (u tělocvičny).

Odklad školní docházky

Pokud zvažujete odklad školní docházky svého dítěte, je třeba spolu s žádostí zaslat také originál doporučení od odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny, SPC).

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude doručeno individuálně.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na ředitelku školy (776 836 481).

Pokud bude situace příznivá, společné setkání dětí a rodičů zorganizujeme ve škole na konci školního roku.

Děkuji za pochopení této mimořádné situace.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

            Mgr. Jitka Lišková, ředitelka školy

Informace

Formuláře k zápisu naleznete v záložce – Rodiče  –  Formuláře ke stažení. 

 

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na vedení školy (tel. 577 996 018 nebo 776 836 481).