Dokumenty

Přehled dokumentů ke stažení

Ve všech ročnících se vyučuje podle ŠVP (školní vzdělávací program) pro základní vzdělávání na Základní škole Velký Ořechov „Růst člověka pro život ve 21. století.“
Veškeré dokumenty jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Inspekční zprávy

Nejnovější příspěvky

Vyskočte z lavice, překročte hranice…

V týdnu od 11. 9. – 17. 9. 2022 se 13 žáků naší školy zúčastnilo zahraniční mobility do švédské partnerské školy Asbro Skola v rámci projektu z programu Erasmus+, na který škola obdržela grant od Domu zahraniční spolupráce a je financován z prostředků EU. Aktivity v průběhu celého týdne se nesly v duchu názvu projektu Language and digital communication. Žáci...
Více informací

Projektový den Učíme se s POLY

Dne 14. 9. 2022 jsme ve spolupráci s ekocentrem Líska, z. s. připravili pro žáky 3. a 4. ročníku projektový den nazvaný Učíme se s POLY. Našim hlavním cílem bylo rozvíjet přírodovědné gramotnosti a polytechnické znalosti a dovednosti. Na úvod se žáci seznámili s řemesly našeho regionu, jejich historií. Následně si  vlastnoručně některá řemesla vyzkoušeli. Na prvním stanovišti...
Více informací

IKAP

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II  Projekt probíhá ve spolupráci se Sociálně pedagogickou poradnou Zlín a Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Specifickým cílem projektu je Podpora začlenění soci-ekonomicky znevýhodněných žáků v podmínkách školy.  
Více informací