Školní družina

Informace o družině

Naleznete zde veškeré informace týkající se aktivit školní družiny.

Samozřejmě také řád družiny a kritéria pro přijetí vašich dětí.

Aktivity školní družiny

Kritéria přijetí do školní družiny