Vybavení dílen na ZŠ Velký Ořechov

Název projektu: Vybavení dílen na ZŠ Velký Ořechov
Registrační číslo: MaS05-19/011
Poskytovatel dotace: Zlínský kraj
Období realizace: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020
Výše finanční podpory: 100 000,- Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je vybavení žákovských dílen, především pracovních stolů se svěráky a základního nářadí a pomůcek pro práci se dřevem i jinými materiály (pilky, pilníky, kladívka, kleště, šroubováky, metry, ochranné brýle, pracovní rukavice…).

Cílem je, aby si žáci osvojili základní pracovní dovednosti a návyky, učili se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci a učili se pracovat s různými materiály. Chceme je vést k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovních činnostech a vytvářet pozitivní vztah k práci.

Vybavení dílen bude přínosem pro žáky i v oblasti rozvoje pracovních kompetencí, zlepšení praktických dovedností žáků a získání potřebné manuální zručnosti i nových zkušeností, které mohou dále uplatnit v běžném životě. Současně přínos spatřujeme ve zkvalitnění přípravy žáků k volbě povolání, žáci budou více motivováni ke studiu technicky zaměřených oborů a řemeslu.

Galerie

Příbuzné příspěvky