Aktivity školní družiny

Již před začátkem exkurze jsme si s dětmi povídali o různých zaměstnáních. Detailněji jsme se zaměřili na práci sklářů. Řekli si něco málo o historii vzniku sklářství v ČR a o výjimečnosti tohoto oboru, ale současně i obtížnosti sklářské profese. Děti vyjmenovávaly a poznávaly výrobky ze skla (od skleniček, váz, přes výplně oken, skleněné stoly až k vitrážovým sklům – na lampách či oknech v kostelích). Před odjezdem ze školy...
Více informací
Druhý říjnový týden jsme věnovali včelám. Kreslili jsme obrázky s včelkami, vyrobili si svíčky z voňavého vosku a plnili různé úkoly týkající se včel. Naučili jsme se o jejich životě spoustu věcí. Víme už, jak jsou pro život nás všech důležité a jedinečné. Pochopili jsme, že bez nich bychom žít nemohli. O včelách nám přišel mnohé říct i promítnout samotný včelař pan Vojtěch Bernátek, který nám přinesl na ochutnávku sklenici...
Více informací