Recyklohraní

Školní program Recyklohraní vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České Republice. Formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Recyklohraní ve školním roce 2017/2018

Krok za krokem – 1. místo ve Zlínském kraji za nejlepší fotoreportáž
Druhý úkol letošního roku s názvem Krok za krokem byl věnován sběru a recyklaci drobných elektrospotřebičů a použitých baterií. V rámci úkolu žáci 8. a 9. ročníku zjišťovali, kde mají ve svém nejbližším okolí sběrná místa pro odložení malého elektra a baterií. Nejprve pátrali ve škole, poté navštívili obecní úřad a nakonec i sběrný dvůr. Na podkladě svých zjištění vytvořili 3D mapu sběrných míst naší obce. Vše pečlivě zdokumentovali a napsali o svém pátrání fotoreportáž, která byla vyhodnocena jako nejlepší fotoreportáž Zlínského kraje. Fotoreportáž si můžete prohlédnout zde.

Recyklohraní ve školním roce 2016/2017

Tajemství červené krabičky (4. 6. 2017)
Před koncem školního roku se žáci 5. ročníku s nadšením zapojili do posledního letošního úkolu vyhlášeného v rámci programu Recyklohraní. Úkol nesl název Tajemství červené krabičky a zaměřil se na problematiku vysloužilých elektrospotřebičů a jejich zpětného odběru pro následnou recyklaci. Žáci se prostřednictvím úkolu zábavnou a tvořivou formou dozvěděli, jak správně s nefunkčními či nepotřebnými elektrospotřebiči zacházet a kam je odevzdat.

Výsledná práce žáků 5. ročníku se líbila a zaujala natolik, že byla publikována v oficiální zprávě Recyklohraní ZDE.

Více o projektu

Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice.

Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován zakládajícími společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

ASEKOL s.r.o. – zpětný odběr elektrozařízení
ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií
EKO-KOM a.s. – zpětný odběr a využití odpadů z obalů
EKOLAMP s.r.o. – zpětný odběr osvětlovacích zařízení

Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádoby na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění.
Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou v našem speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

Pedagogům navíc nabízí Recyklohraní již dva díly speciální výukové sady EKO-Abeceda, která usnadní zapojení tématu recyklace a zpětného odběru odpadů do školní výuky. Každá sada obsahuje lektorskou příručku a scénáře výukových hodin pro I. i II. stupeň včetně pracovních listů a pomůcek. První díl EKO – Abecedy zpracovává téma zpětného odběru a recyklace spotřebičů, druhý díl je věnován třídění a nakládání s komunálním odpadem. EKO – Abecedu obdrží každá registrovaná škola zdarma.

Prostřednictvím webových stránek poskytuje Recyklohraní také zajímavé odkazy na exkurze pro školy do zpracovatelských firem, nabízí ke stažení výukové materiály s tematikou recyklace a třídění opadů a rovněž provozuje speciální diskusní fórum pro učitele, zaměřené na problematiku environmentální výchovy ve školách.

Více informací Vám poskytneme na emailové adrese info@recyklohrani.cz a k dispozici je Vám rovněž Modrá linka 844 100 101, kde zodpovíme všechny Vaše dotazy týkající se školního recyklačního programu Recyklohraní.

Příbuzné příspěvky