Žádosti o informace

Jak si požádat o svobodné informace?

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových  informací. 

Kdo a za jakých podmínek

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.

Jak a kam se obrátit

Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.

Možné způsoby zaslání žádosti

na adresu Základní škola Velký Ořechov,okres Zlín, příspěvková organizace, Velký Ořechov 124, 763 07 Velký Ořechov

emailem přes elektronickou podatelnu: info@zsvelkyorechov.cz

datovou schránkou: dgfmt3u

Nejnovější příspěvky

Včely naše bohatství

Ve středu 24. 5. 2023 jsme se šesťáky zavítali do Doubrav, abychom se tam něco dozvěděli o životě včel. Navštívili jsme pana Jaroslava Mrázka, který je tatínkem jednoho z žáků. Připravil si pro nás velmi zajímavé povídání o včelaření, úlech, o tom, jak jsou včelky pracovité, jak vytváří med, co včelky ohrožuje, nebo co je propolis...
Více informací

Výchovný koncert „Barokní perličky“

Žáci 6. a 7. ročníku navštívili dne 23. května 2023 výchovný koncert s názvem ,,Barokní perličky“, který se konal v Kongresovém centru ve Zlíně. Program byl složený z děl J. S. Bacha, G. P. Telemanna, G. F. Händela  i méně známých polských a českých autorů barokní doby. V autentických kostýmech a s kopiemi nástrojů z 18. století nás soubor Belladonna Trio ...
Více informací

Informativní schůzka rodičů žáků budoucího 1. ročníku – 13. 6. 2023 v 16.00 hod.

Vážení rodiče, zveme Vás na schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se bude konat v úterý 13. června 2023 v 16 hodin v budově zámečku, v učebně současného 1. ročníku. Na schůzce se dozvíte informace nejen k zahájení školní docházky Vašeho dítěte, ale i podrobnosti k prvnímu školnímu dni a dnům následujícím.
Více informací