Žádosti o informace

Jak si požádat o svobodné informace?

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových  informací. 

Kdo a za jakých podmínek

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.

Jak a kam se obrátit

Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.

Možné způsoby zaslání žádosti

na adresu Základní škola Velký Ořechov,okres Zlín, příspěvková organizace, Velký Ořechov 124, 763 07 Velký Ořechov

emailem přes elektronickou podatelnu: info@zsvelkyorechov.cz

datovou schránkou: dgfmt3u

Nejnovější příspěvky

Zápis do 1. ročníku

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 se na naší škole konal zápis do 1. ročníku. Zápisu se zúčastnily děti,  u kterých se testovala jejich zralost a připravenost na školní docházku. U dětí se sledovala kresba postavy, správná výslovnost a slovní zásoba, prostorová orientace, předmatematické dovednosti, jemná motorika (zavazování tkaničky), aj.   Na začátku děti uvítal veselý...
Více informací

Předškoláci na návštěvě v 1. ročníku

V úterý 9. 4. nás navštívili předškoláci z mateřské školy. Prvňáci jim ukázali, jak to ve škole chodí a co všechno se už naučili. Začali jsme společnou básničkou s pohybem, potom se předškoláci zaposlouchali do čtení prvňáčků a také se aktivně zapojili při skládání obrázkové osnovy k přečtené pohádce. Vyzkoušeli si aktivity z matematické oblasti, kdy předškoláci umístili prvákům magnetické...
Více informací

Pangea 2024

  Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás, úlohy jsou ze společenskovědních a  přírodovědných oborů. Pro každý rok jsou vybírána jiná témata, tudíž se soutěže může každý žák účastnit opakovaně, aniž by řešil stejné či podobné úlohy. Letošním tématem jsou Kinematografie a Sport. Ti nejlepší ze školního kola...
Více informací