Novinky / Aktuality

Výuka: prezenční výuka žáků 1. – 5. roč., 9. roč.rotační výuka žáků 6. – 8. roč. lichý týden – prezenční výuka 7. + 8. roč., distanční výuka 6. roč.sudý týden – prezenční výuka 6. roč., distanční výuka 7. + 8. roč.zakázán zpěvzakázány sportovní činnosti – nahrazeno jinými aktivitami, v případě příznivého počasí pobyt venku Školní družina: z důvodu zajištění homogenity skupin budou fungovat celkem 4 skupiny pro 1. – 4....
Více informací
Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole. Jsme rádi, že se vracíme do prezenční podoby vzdělávání. Výuka bude probíhat dle rozvrhu. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, budou nahrazeny jinými aktivitami. V provozu bude i školní družina, budou zachovány skupiny žáků 1. a 2. ročníku. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Školní...
Více informací
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že od 2. listopadu 2020 zůstávají školy uzavřeny, budeme pokračovat v distanční výuce dle stanovených rozvrhů.  Podrobnější informace podají třídní učitelky.   
Více informací
Podrobné informace ohledně nároku na ošetřovné naleznete zde.
Více informací
Vážení rodiče, s účinností od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole na základním vzdělávání. Žáci budou vzděláváni distanční formou. Dle školského zákona je účast všech žáků na výuce povinná. V případě nemoci žáka v průběhu distančního vzdělávání je rodič povinen žáka omluvit třídnímu učiteli do 3 dnů. Komunikace bude probíhat přes platformu „Škola v pyžamu“. Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách...
Více informací
1 2 3 4