Novinky / Aktuality

Vyhodnocení celorepublikového kola proběhlo v pátek 25. 6. 2021 na zámku v Přibyslavi. Celkové hodnocení dopadlo velmi úspěšně pro naši školu. V kategorii výtvarných prací obsadila 1. místo Sára Drábečková. V kategorii digitálních technologií se na 2.místě umístil Jan Šulek.
Více informací
Letošní ročník soutěže byl pro naši školu velmi úspěšný, přestože výuka výtvarné výchovy probíhala v době vyhlášení soutěže distančně a paní učitelky se žáky spolupracovaly online. Nejdříve proběhlo školní kolo, za každou kategorii byly do okresního kola zaslány 3 nejzdařilejší žákovské práce. Žáci ztvárnili dané téma různými výtvarnými technikami – malba, kresba, koláž. Zapojili jsme se také do kategorie, kdy žáci s pomocí digitálních technologií tvořili počítačovou prezentaci. Předávání ocenění za...
Více informací
Vážení rodiče, v úterý 22. 6. 2021 v 16.00 hod. se uskuteční ve škole v budově 1.stupně (zámeček) informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, na které vám budou podány informace k novému školnímu roku a k zahájení povinné školní docházky Vašeho dítěte. Vzhledem k epidemiologické situaci a podmínkám školy Vás žádáme o respektování níže uvedených organizačních a hygienických pravidel: – schůzky se zúčastní jeden zákonný zástupce dítěte – podmínkou vstupu do budovy školy bude použití respirátoru a...
Více informací
Mimořádným opatřením MZDR se s účinností 24. 5. 2021 se mění doba po prodělání onemocnění COVID-19, po kterou zaměstnanci a žáci nemusí podstoupit preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost SARS-CoV-2 na 180 dní. Zaměstnanec nebo žák musí doložit, že prodělali covid – 19, nemusí podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního testu POC antigenního testu na přítomnost antigenu...
Více informací
1 2 3 8