11Žáci

Žáci

Jsem žák a chci vidět rozvrhy, časy zvonění nebo žákovský parlament.

11Rodiče

Rodiče

Jsem rodič a zajímají mne třídní schůzky, formuláře školy, zápisy žáků…

11Školní družina

Školní družina

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny, aktivity a řád školní družiny.

11Ikona o naší škole

O naší škole

Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace, je úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání žáků ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Růst člověka pro život ve 21.století aneb škola zaměřená na rozvoj osobnosti žáka a jeho uplatnění v budoucím životě.

Mezi naše priority patří poskytnout dětem kvalitní základní vzdělání při zachování rovnováhy vzdělávací a výchovné složky, rozvíjet jejich individuální vlohy a zájmy, které se stávají důležitými v procesu profesionální orientace žáků, připravit je na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání.

Aktuální jídelníček

Jaké jídlo pro vás připravujeme na tento týden?

Zobrazit jídelníček

Rodiče, navštivte nás

Vážení rodiče, můžete si domluvit schůzku a navštívit nás.

Chci vás navštívit

Školní poradna

Ať už žák, nebo rodič, u nás může najít rady díky poradenskému pracovišti.

Více o pracovišti
11Ikona

Projekty školy

Základní škola, zámeček – výměna oken a zateplení

V roce 2020 byla na památkově chráněném objektu Základní školy ve Velkém Ořechově provedena realizace energeticky úsporných opatření: výměna oken a zateplení stropů. Název projektu: Základní škola, zámeček – výměna oken a zateplení Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013596 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Popis projektu: Realizací projektu...
Více informací

Rozvoj znalostí a dovedností v ZŠ Velký Ořechov (Šablony III)

Od 1. 11. 2020 realizuje naše škola projekt Rozvoj znalostí a dovedností v ZŠ Velký Ořechov v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v celkové výši 431 374,- Kč. Velmi důležitou oblastí v projektu je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Pro žáky na 1. i 2.stupni jsou určeny hodiny na doučování v...
Více informací
jazyková učebna

IROP – Jazykovo – počítačová učebna

Hlavním cílem projektu jsou drobné stavební úpravy a pořízení vybavení...
Více informací