Žáci

Žáci

Jsem žák a chci vidět rozvrhy, časy zvonění nebo žákovský parlament.

Rodiče

Rodiče

Jsem rodič a zajímají mne třídní schůzky, formuláře školy, zápisy žáků…

Školní družina

Školní družina

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny, aktivity a řád školní družiny.

Ikona o naší škole

O naší škole

Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace, je úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání žáků ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Růst člověka pro život ve 21.století aneb škola zaměřená na rozvoj osobnosti žáka a jeho uplatnění v budoucím životě.

Mezi naše priority patří poskytnout dětem kvalitní základní vzdělání při zachování rovnováhy vzdělávací a výchovné složky, rozvíjet jejich individuální vlohy a zájmy, které se stávají důležitými v procesu profesionální orientace žáků, připravit je na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání.

Aktuální jídelníček

Jaké jídlo pro vás připravujeme na tento týden?

Zobrazit jídelníček

Rodiče, navštivte nás

Vážení rodiče, můžete si domluvit schůzku a navštívit nás.

Chci vás navštívit

Školní poradna

Ať už žák, nebo rodič, u nás může najít rady díky poradenskému pracovišti.

Více o pracovišti
Ikona

Projekty školy

Šablony IV ZŠ Velký Ořechov

Od 1. 12. 2022 realizuje naše škola projekt Šablony IV ZŠ Velký Ořechov v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v celkové výši 892 097,- Kč. Pro aktivity základní školy je určeno 768 172,- Kč, pro školní družinu 123 925,- Kč. V rámci projektu pracuje na škole školní asistent a školní kariérová poradkyně, která spolupracuje...
Více informací

Erasmus+

Ve školním roce 2022/2023 realizuje naše škola projekt Jazyková a digitální komunikace z programu Erasmus+, který je spolufinancován Evropskou unií. Výše grantu činí celkem 13 455 eur. Finanční prostředky jsou určeny na mobilitu žáků do švédské partnerské školy Asbro Skola v termínu 11. 9. – 17. 9. 2022 a na aktivity zaměřené na rozvoj jazykových dovedností a digitální...
Více informací