23 dubna, 2024

Datum / den

Ve Zlíně dne 22. dubna 2024 se naši třeťáci zúčastnili akce s názvem „Hravě záchranářem aneb Týden bezpečnosti Zlínského kraje“. Tato akce pomohla žákům získat zábavnou formou základní znalosti a dovednosti potřebné ke zvládání běžných rizikových situací i mimořádných událostí. V rámci akce byla na jednotlivých stanovištích žákům představena práce hasičů, policistů, záchranářů a jejich...
Více informací
Dne 22. 4. 2024 proběhlo ve Zlíně okresní kolo 58. ročníku Biologické olympiády kategorie D, které se zúčastnili i naši žáci 7. ročníku – Anežka Červinková a Jaroslav Mrázek. Žáci se na soutěž dlouhodobě, intenzivně s paní učitelkou Mgr. Petrou Blizňákovou připravovali. Společně vypracovávali vstupní úkol, za který v soutěži získali plný počet bodů. Jednalo...
Více informací

Nejnovější příspěvky

Příměstský tábor
22. 7. 2024
Bowling
28. 6. 2024
Den s Policií ČR
27. 6. 2024

Kalendář akcí

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.